Vytauto Didžiojo karo muziejuje atidaroma paroda „Kurianti Lietuvos diplomatija“

Šiuolaikinė Lietuvos diplomatija išaugo iš politinių siekių, kuriuos žmonės subrandino XX a. pradžioje. Pirmojo pasaulinio karo metais įgyvendindami Nepriklausomybės idėją, valstybės kūrėjai įžengė ir į diplomatijos erdvę: rengė politinius dokumentus, dalyvaudavo derybose ir susitikimuose su užsienio valstybių atstovais.

1918 m. lapkričio 7 d. veiklą pradėjo Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Netrukus daugelyje svarbiausių pasaulio valstybių įsikūrė Lietuvos pasiuntinybės ir konsulatai. Laikotarpiu tarp dviejų pasaulinių karų Lietuvos diplomatai sėkmingai mezgė tarptautinius ryšius, pasirašydavo sutartis su užsienio valstybėmis, gelbėjo ir svetur išvykusiems tautiečiams. Okupacijos metais egzilyje veikusi Lietuvos diplomatinė tarnyba užtikrino ir toliau gynė Lietuvos suverenumą, daug prisidėjo prie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo.

Šiandienė Lietuvos diplomatinė tarnyba vienija veržlius, smalsius, energingus, išsilavinusius žmones, prisideda prie tarptautinio stabilumo bei saugumo užtikrinimo, prie savo valstybės ir jos piliečių gerovės. Kviečiame susipažinti su Lietuvos diplomatinės tarnybos istorija ir dabartimi Vytauto Didžiojo karo muziejuje eksponuojamoje parodoje „Kurianti Lietuvos diplomatija“.

Ekspozicijoje susipažinsite su Lietuvos diplomatinės tarnybos daugiau nei šimto metų veiklos istorija: Lietuvos diplomatinės tarnybos ištakomis, jos formavimusi ir veikla tarpukariu (1918–1940 m.); išvysite autentiškus užsienio reikalų ministro Stasio Lozoraičio (1934–1938) kabinete stovėjusius baldus. Susipažinsite su diplomatinės tarnybos veikla egzilio laikotarpiu (1940–1990), lietuvių diplomatų darbu siekiant užtikrinti Lietuvos okupacijos nepripažinimo politiką ir nepriklausomybės atkūrimą. Taip pat dalis ekspozicijos skirta diplomatinės tarnybos veiklai 1990–2023 metais pristatyti. Čia galėsite patirti užsienio reikalų ministro darbo dieną, susipažinti su diplomatinės tarnybos veikla.

Parodos autoriai – dr. Vytautas Žalys ir prof. dr. Alfonsas Eidintas.

Parodos rengėja – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, partneriai – Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vytauto Didžiojo karo muziejus, Lietuvos nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kauno miesto savivaldybė.