Vytauto Didžiojo karo muziejuje atidaryta paroda „Šaulio kodas“

2019 m. birželio 21 d. Vytauto Didžiojo karo muziejuje atidaryta paroda „Šaulio kodas“, skirta Lietuvos šaulių sąjungos 100-mečiui paminėti. Parodoje galima susipažinti su Šaulių sąjungos istorine raida, uniformomis, skiriamaisiais ženklais, išbandyti interaktyvias veiklas.

 „Parodą „Šaulio kodas“ skiriame Lietuvos šaulių sąjungos 100-mečiui paminėti. Tiek dėl mūsų pačių susidomėjimo šaulių istorija, tiek dėl glaudaus bendradarbiavimo su Lietuvos šaulių sąjunga, parodos rengimas vyko labai sklandžiai. Bendradarbiaudami turėjome galimybę parodą papildyti įdomia istorine, tekstine bei vaizdine medžiaga, kuri praturtino parodos turinį. Rengiant parodą taip pat buvo pasitelkti technologiniai sprendimai, kurių dėka lankytojas galės interaktyviai susipažinti su Lietuvos šaulių sąjungos istorija ir dabartine jos veikla“,- teigė vienas iš parodos rengėjų istorikas Deividas Bankus.

„Šauliai visada atliko savo misiją – būti savo krašto laisvės sargu ir gynėju – kurią tęsia ir dabar, po 100 metų. Šiuo metu, švenčiant LŠS įkūrimo Lietuvoje 100-metį švenčiamas ir Lietuvos šaulių sąjungos atkūrimo išeivijoje 65-metis. Todėl savo paroda norime prisidėti prie šių Lietuvai svarbių sukakčių minėjimo“,- antrino istorikė Greta Kučinskaitė.

Vienos savičiausių sukarintos pilietinės savigynos visuomeninių organizacijų Lietuvoje pagrindinis tikslas – ginti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir jos vientisumą. 1919 m., kai Tėvynę puolė priešai, Lietuvos inteligentų dėka ginkluoti partizanų būreliai susibūrė į piliečių kovinę organizaciją – Lietuvos šaulių sąjungą, jos misija buvo ginti visai jaunos Tėvynės nepriklausomybę nuo vidaus ir išorės priešų. Šauliai tapo veržli bei galinga jėga, padėjusi Lietuvos kariuomenei ir Nepriklausomybės kovų frontuose, bunkeriuose, partizanų gretose, ir 1991 m. sausio įvykių sūkuryje.

 „Lietuvos šaulių sąjunga ir Vytauto Didžiojo karo muziejus bendradarbiauja ne vienerius metus, įgyvendina bendrus projektus, organizuoja renginius, todėl nenuostabu, kad šiemet, kai Lietuvos šaulių sąjunga mini organizacijos įkūrimo 100-metį, būtent šiame muziejuje bus eksponuojama 100-mečio paroda „Šaulio kodas“, kurioje lankytojai galės pamatyti, kaip Šaulių sąjunga gyvavo, kuo gyveno jos nariai nuo organizacijos įkūrimo iki šių dienų. Ši paroda – dar vienas projektas, kuris įprasmina mūsų ir Karo muziejaus bendradarbiavimą“, – sakė Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas ats. mjr. Židrūnas Šadauskis.

Apie Lietuvos šaulių sąjunga:

Lietuvos šaulių sąjunga įkurta 1919 m. birželio 27 d. Kaune. Jos tikslas buvo įtvirtinti šalies nepriklausomybę kovojant su bolševikais, bermontininkais ir lenkais. 
Idėjiniai organizacijos vadai – Vladas Putvinskis ir Matas Šalčius. Įdomu tai, kad mintys apie sukarintos organizacijos įkūrimą abiem kilo panašiu metu, tačiau skyrėsi numatomos veiklos mastai. 1919 m. M. Šalčius kartu su tuometiniais Spaudos biuro darbuotojais Antanu Vienuoliu-Žukausku, Faustu Kirša ir kitais sumanė kurti organizaciją, pajėgią ginklu saugoti Kauno miestą. Antrosios iniciatyvinės grupės, vadovaujamos V. Putvinskio, tikslas buvo padėti Lietuvos kariuomenei veikiant visoje Lietuvoje. Suvienijus jėgas „gimė“ visuomeninė sukarinta organizacija Lietuvos šaulių sąjunga. 

Paroda veiks iki 2019 m. rugsėjo 30 d.