Vytauto Didžiojo karo muziejus. Kovų už tautos laisvę ir nepriklausomybę šventovė

Vytauto Didžiojo karo muziejus per 95-erius savo veiklos metus išliko tautinės savimonės ugdytoju. Okupacijų metais, nepaisant pakeistų jo ekspozicijų, sunaikinto sodelio, senojo Muziejaus vaizdinys visuomenės akyse buvo tautiškumo ir patriotiškumo simbolis. Jo tikslas ir šiandien yra išlikti Lietuvos Nepriklausomybės kovų, kovų už savą kultūrą, kalbą ir žemę, liudytoju ir paminklu, skatinančiu ateities kartas semtis drąsos iš protėvių žygdarbių. Būtent apie tai ir šis leidinys.

Leidinį galite atsisiųsti čia: