#žaisknamie: Vikšrinis visureigis BV-206

Vikšrinis visureigis BV-206 nėra šarvuotas. Pagrindinė jo paskirtis – transportuoti karius ar krovinį per sunkiai įveikiamą teritoriją. Juo gali būti transportuojama iki 17 karių – 6 priekyje ir 11 – gale. Taip pat juo galima pervežti krovinį – priekyje iki 630 kg, gale iki 1630 kg. Visureigis nėra ginkluotas, bet tam tikrose modifikacijose ant jo gali būti sumontuoti prieštankiniai granatsvaidžiai arba lengvieji kulkosvaidžiai. Kai kurios modifikacijos buvo pritaikytos medicinos reikmėms – pervežti sužeistuosius arba priešgaisrinėms reikmėms – pritaikant jį gesinti gaisrus sunkiai prieinamose teritorijose.