„100 metų – 100 eksponatų“

2021 m. vasario 16 d. Vytauto Didžiojo karo muziejus šventė 100-mečio jubiliejų. Praėjus vos trejiems metams po nepriklausomybės paskelbimo, duris atvėrė muziejus, primindamas visiems apie iškovotą laisvą Lietuvą. 1921 m. sausio 22 d. Krašto apsaugos ministerijos įsakyme galime rasti skelbiamą kuriamo muziejaus „prakilnų ir garbingą tikslą – pagaminti būsiančioms kartoms amžiną paminklą to, kaip Lietuva, per amžius varginta, numetė vergijos pančius ir su ginklu rankose per skausmus ir kovas pasiekė nepriklausomybės“.

Minint muziejaus 100-metį, buvo pristatytas naujas Vytauto Didžiojo karo muziejaus leidinys „100 metų – 100 eksponatų“, pateikiantis Vytauto Didžiojo karo muziejaus eksponatus, visuomenei mažai žinomus ar retai matomus viešai. Kataloge trumpai apžvelgiama 100 muziejinių vertybių, arba kitaip – eksponatų, tiek, kiek metų skaičiuoja ir pats muziejus. Muziejuje jų yra daugiau kaip ketvirtis milijono. Kataloge pristatomi tokie eksponatai, kurie atrodė muziejininkams įdomiausi ar brangiausi. Eksponatai kataloge sudėlioti chronologiškai – nuo pirmojo eksponato Petro Kalpoko paveikslo „Vytis“ iki dar visai naujai gautų, neseniai kariuomenėje naudotų, karo technikos muziejinių vertybių. Kiekviena muziejinė vertybė, kaip ir žmogus, turi savą legendą, savą istoriją. Vienų, ypač siekiančių ne vieną dešimtmetį ar amžių, istorija tęsiasi lyg gija, kitų trumputė kaip siūlų mazgelis.

Leidinį rasite čia.