Įsigyti trys Vyčio Kryžiaus apdovanojimai, dalinai finansuoti LKT

Vytauto Didžiojo karo muziejus siekia būti šiuolaikiška, inovatyvi ir patraukli reikliai visuomenei įstaiga, todėl nuolat ieško būdų atnaujinti ekspozicijas. Šį tikslą įgyvendinti muziejui padeda ir Lietuvos kultūros taryba: suteikia galimybę rengti projektus ir juos finansuoja. Vytauto Didžiojo karo muziejus, įkurtas, kad įamžintų Lietuvos pasipriešinimo bei kovos paveldą ateities kartoms, Lietuvos kultūros tarybai pateikė projektą, kuriuo siekė įsigyti tris ypač svarbias muziejines vertybes – tris Vyčio Kryžiaus apdovanojimus.

Vyčio Kryžius yra Nepriklausomybės kovų simbolis, kuris įamžina ne tik konkretų karžygį, bet ir jo atliktą žygdarbį. Todėl kiekvienas Vyčio Kryžius yra tarsi unikali dėlionės detalė, iš kurių visumos susideda Lietuvos istorijos paveikslas. Taryba patikėjo projektu ir 2022 m. buvo pasirašyta projekto dalinio finansavimo sutartis.

Muziejaus rinkinius papildė 1-ojo laipsnio Vyties Kryžius Nr. 997, kuriuo 1921 m. buvo apdovanotas Lietuvos kariuomenės karininkas Povilas Meškauskas už pasižymėjimą kovose su lenkais. Jis vadovaudamas 6-ajai artilerijos baterijai padėjo išvengti pulko apsupties. Po Nepriklausomybės kovų P. Meškauskas baigė karo mokslus Lietuvoje ir užsienyje. 1937 m. paskirtas karo atstovu Baltijos valstybėms, tapo generalinio štabo pulkininku. 1940 m. gegužės 25 d. paskirtas karo atstovu Maskvoje. Po Lietuvos okupacijos P. Meškauskas buvo išvežtas į Norilską ir nuteistas 10 metų lagerio. Atlikus bausmę, ištremtas į Krasnojarsko kraštą.

1-ojo laipsnio Vyties Kryžiumi Nr. 720 apdovanotas karys Povilas Gruodis. Jis 1918 m. gruodžio 8 d. savanoriu įstojo į kariuomenę, dalyvavo mūšiuose prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. 1919 m. rugpjūčio 30 d. P. Gruodis pasisiūlė eiti į žvalgybą. Jo kuopa sėkmingai nužygiavo 6 km ir užsiėmė pozicijas prie Daugpilyje įsitvirtinusių bolševikų. Tą pačią dieną, kai dalis lietuvių buvo priversti trauktis, P. Gruodis, šaudydamas kulkosvaidžiu, ilgai gynėsi. Kai neliko vilties apsiginti, jis sugadino kulkosvaidį ir sėkmingai atsitraukė. 1919 m. gruodžio mėn. P. Gruodis  apdovanotas 1-ojo laipsnio Kryžiumi „Už Tėvynę“, kuris vėliau pervadintas Vyties Kryžiumi.

Taip pat muziejaus rinkinius papildė ir pirmasis Vyties Kryžiaus ordinas be kalavijų. Šis ordinas yra labai retas, nes juo buvo apdovanoti tik 199 asmenys, pasižymėję ne mūšio lauke. Tarp apdovanotųjų – 9 moterys bei užsienio šalių karininkai. 1927 m. Vyties Kryžius tapo ordinu, o nuo 1930 m. pavadinimas pakeičiamas į Vyčio Kryžiaus.

Dėkojame Lietuvos kultūros tarybai ir tikimės muziejines vertybes artimiausiu metu pristatyti Jums.

 

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba
Daugiau apie Tarybą