Juodojo birželio spaudos puslapius pavarčius

1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjunga, sulaužydama tarptautines sutartis ir susitarimus su Lietuva, privertė mūsų valstybę priimti ultimatumą ir įsileisti per 150 tūkstančių raudonarmiečių, išduoti sovietams užsienio reikalų ministrą Kazį Skučą ir Valstybės saugumo departamento direktorių Augustiną Povilaitį bei sudaryti marionetinę prosovietinę Liaudies vyriausybę, kurios vadovu buvo paskirtas Justas Paleckis.

Sovietų Sąjungos slapti susitarimai su nacių Vokietija ir Europos pasidalijimas mūsų valstybei atnešė beveik pusę amžiaus trukusį Lietuvos gyventojų genocidą, šimtus tūkstančių sulaužytų likimų ir išblaškytų po pasaulį žmonių, naikinamą kultūrą ir paveldą, primestą svetimą gyvenimo būdą ir sužalotą visuomenės audinį.

Pristatydami su tragiškais įvykiais susijusią Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkinių vertybę, atkreipiame dėmesį į juodojo birželio Lietuvos spaudą.

Jei pavartytumėt 1940-ųjų birželio spaudą (panaršykite LIMIS ir epaveldo sistemas), pamatytumėt ryškų skirtumą tarp pirmosios birželio pusės spaudos numerių ir tų, kurie buvo išleisti po birželio 15-osios.

Jei iki birželio 15-osios galėjo atrodyti, kad, nepaisant vykstančio karo, gyvenimas Lietuvoje teka daugiau ar mažiau įprasta vaga, tai spaudos turinys antrojoje birželio pusėje buvo visiškai kitoks.

Galite pajusti skirtumą, kaip greitai, staigiai ir nuožmiai okupacinė administracija Lietuvoje įvedinėjo naują tvarką ir stengėsi visiems apdumti akis meluodama apie „laisvanorišką lietuvių tautos įsijungimas į sovietinę šeimą“.

Vienas iš okupacinės vasaros spaudos simbolių – gausiai pirmuosiuose spaudos puslapiuose spausdintas naujasis valstybės vadovas Justas Paleckis.

 
Žurnalas „Karys“, 1940 m. birželio mėn. 27 d. Nr. 26 (1106). Žurnalą galite pavartyti čia
 
 
Antrojoje nuotraukoje – žurnalas „Savivaldybė“, 1940 m. birželio mėn. Nr. 6 (65)