Laisvės architektas

Paroda „Laisvės architektas“, skirta Juozo Lukšos gimimo 100-osioms ir žūties 70-osioms metinėms paminėti. Architektas Juozas Albinas Lukša ne tik brėžė projekcijas popieriuje, bet projektavo ir laisvos valstybės viziją. Jis – Lietuvos laisvės kovotojas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio atstovas užsieniui, kelis kartus kirtęs geležinę uždangą ir savo asmeniu įkūnijęs visą Lietuvos rezistencinį judėjimą.

Parodoje pristatoma J. Lukšos šeima bei aplinka, kurioje augo ir brendo būsimasis laisvės kovotojas, studijų ir pogrindinės veiklos metai, veikla partizanų gretose, žygiai per geležinę uždangą, veikla Vakaruose. Parodoje pristatomi slapyvardžiai, kurie tapo neatsiejama J. Lukšos asmenybės dalimi partizanų gretose, dvi mylimosios – pirmoji, Lietuva, kurią jis pažino nuo pat savo gimimo, kai tik įkvėpė jos tyro ir laisve dvelkiančio oro, antroji, medikė Nijolė Bražėnaitė, kurią sutiko 1948 m. vasarą Paryžiuje. Parodą papildo kryžiažodis „Ar gerai pažįsti J. Lukšą“, kuriame pateikiama  18 klausimų.

Parodą galite užsisakyti el. p. laura.rimkute@kam.lt arba tel. +370 37 22 28 47.