Lietuvos kariuomenės kariai dalyvavo tarptautinėse pratybose „Jungtinis ryžtas 2019“

Tarptautinėse pratybose „Jungtinis ryžtas 2019“ tobulinta mažų padalinių taktika ir karo inžinerijos įgūdžiai 

Rugpjūčio 24 dieną Vokietijoje baigėsi JAV Sausumos pajėgų Europoje organizuotos tarptautinės pratybos „Jungtinis ryžtas“ (angl. „Combined Resolve“), kuriose dalyvavo Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų kariai iš Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės. Hohenfelso poligone treniravosi daugiau nei 5 tūkstančiai karių iš 21 valstybės.  Lietuvos kariai pratybose buvo integruoti į jungtinius sąjungininkų vienetus ir vykdė jiems paskirtas užduotis. Dvyliktą kartą organizuotų pratybų tikslas – pagerinti sąveiką tarp sąjungininkų kariuomenių.

Rugpjūčio 23 dieną baigėsi pratybų „Jungtinis ryžtas“ aktyvioji fazė. Naktį iš penktadienio į šeštadienį KASP karių savanorių skyriai ir Specialiųjų operacijų (SOP) karių grupės įvykdė bendrą operaciją, kuri sudarė sąlygas mūsų sąjungininkų pajėgų mechanizuotajai pėstininkų brigadai pereiti į puolimą. Junginiui gavus informaciją apie sėkmingai KASP ir SOP karių iš Šiaurės Makedonijos ir JAV ginkuotųjų pajėgų įvykdytą operaciją, sąjungininkų brigada perėjo į puolimą, kuris intensyviai tęsėsi visą 23-ios dienos rytą ir pirmąją dienos pusę. Po dešimt dienų trukusių gynybinių mūšių, sąjungininkų pajėgų mechanizuotajai pėstininkų brigadai palaužus oponuojančių pajėgų pasipriešinimą, buvo paskelbta pratybų aktyviosios fazės pabaiga.

Pasak KASP kontingentui vadovaujančio kapitono Laimono Jurkšaičio, Lietuvos kariai šiose pratybose įgijo neįkainojamos patirties, kadangi buvo įtraukti į visas operacijas, kuriose dalyvavo SOP. Savanorių grupės visada buvo jungiamos su SOP kariais iš JAV arba Šiaurės Makedonijos ir kartu sėkmingai vykdė jiems skirtas užduotis. Kariai savanoriai pademonstravo, kad yra gerai įsisavinę mažų padalinių taktiką ir pasirengimą atlikti tas užduotis, kurioms yra rengiami Lietuvoje.

„Džiugu, kad JAV ir Šiaurės Makedonijos SOP kariai Lietuvos KASP karius vertina kaip patikimus partnerius, o mūsų kariams tai ne tik gera motyvacijos dozė, bet ir neįkainojama patirtis“, – sakė kpt. L. Jurkšaitis.

Per pratybas „Jungtinis ryžtas“ buvo siekiama tobulinti bendradarbiavimą su NATO partneriais. Šiose pratybose KASP kariai treniravosi vykdyti įvairias užduotis, mokėsi glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje, gilino anglų kalbos ir karinių terminų bei procedūrų žinias. Tarptautinėse pratybose jie turėjo galimybę įsitikinti mažų padalinių taktikos veiksmingumu bei patikrinti savo gebėjimus ir žinias maksimaliai į kovines panašiomis sąlygomis. Pagal pratybų legendą, po priešo agresijos KASP padaliniai apsijungia su NATO valstybių specialiųjų pajėgų kariais, infiltruotais į užimtą teritoriją ir drauge vykdo užduotis priešo užnugaryje.

Šiemet pratybose Vokietijoje rinktinis Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės būrys, kurį sudarė po 10 karių savanorių iš 306-os Kretingos, 308-os Šilalės ir 307-os Tauragės kuopų, treniravosi kartu su JAV ir Šiaurės Makedonijos specialiųjų pajėgų atstovais.

„Pratybos vyko tam puikiai pritaikytoje infrastuktūroje, Hohenfelso poligone. Čia įrengta daug karinėms pratyboms pritaikytų pastatų, miestelių su daline infrastrūktūra ir net savivaldos bei civilinės visuomenės atstovais. Tai unikali vieta mūsų karių treniruotėms“,– sako kpt. L. Jurkšaitis.

Pratybose dalyvavę karo inžinieriai vykdė kitas užduotis nei kariai savanoriai. Juozo Vitkaus Inžinerijos bataliono 1 kuopos 1 būrio vykdomos užduotys buvo paremti manevrinius vienetus, įrengiant jiems kovos rajonus ir sutelktos ugnies barus, bei įveikti priešo įrengtas inžinerines kliūtis miško arba miesto sąlygomis. 

„Pratybos „Jungtinys ryžtas“ yra labai realistiškos ir pasižymi ypatingai geru pratybų stebėtojų – vertintojų darbu. Siekiama, kad pratybose viskas būtų atliekama kuo realistiškiau ir taktiškai teisingai, kadangi realybėje kiekviena smulkmena, pavyzdžiui, neužimtas sektorius, netinkama maskuotė, vėliau gali lemti padalinio nuostolius“, – sako inžinierių būrio vadas vyresnysis leitenantas Aurimas Bžeskis.

Inžinerijos batalione dvejus metus tarnaujantis karininkas jau trečią kartą dalyvauja tokio pobūdžio tarptautinėse pratybose.

„Įrenginėjome sprogstamąsias ir nesprogstamąsias užtvaras. Patys buvome priskirti prie JAV kovinių inžinierių kuopos. Šios pratybos – puiki proga pamatyti, kaip veikia toks padalinys, kaip užduotys yra planuojamos inžinierių kuopos, sudarytos iš kelių valstybių sąjungininkių: JAV, Slovėnijos ir Lietuvos. Didžiausias mūsų privalumas – universalumas. Pavyzdžiui, JAV karo inžinierių skyrių specializacija – žvalgyba ar kliūčių įrengimas, o lietuvių kariai gali padaryti viską, kas susįję su karine inžinerija. Manau, gynybos fazėje visus pratybų vadovų nurodymus įvykdėme su kaupu“,– sakė  vyr. ltn. A. Bžeskis.

Lietuvos kariai sekmadienį planuoja rengtis kelionei namo ir nuolatinės dislokacijos vietas pasieks kitos savaitės pradžioje.

Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento informacija (parengė gr. Vilius Džiavečka), vyr. eil. Michail Lysenko ir gr. Viliaus Džiavečkos nuotraukos.