Lietuvos Respublikos gynybos atašė

Pristatome naują Vytauto Didžiojo karo muziejaus leidinį „Lietuvos Respublikos gynybos atašė“, pristatantis Lietuvos Respublikos gynybos atašė ir jų veiklą.

1990 m. atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę buvo kuriamos ir valstybei būtinos institucijos, tarp jų ir diplomatinė tarnyba. Karinė diplomatija pradėta steigti kiek vėliau. 1994 m. birželio 2 d. buvo patvirtinti pirmieji Lietuvos Respublikos gynybos atašė nuostatai. Gynybos atašė buvo ir yra savo šalies ginkluotųjų pajėgų atstovas reziduojamoje šalyje, šis statusas jam suteikia galimybę susitikti su tos šalies gynybos atašė ir krašto apsaugos aukščiausio lygio pareigūnais, tiesiogiai aptarti aktualius klausimus ir suderinti galimus aukščiausio lygio pareigūnų vizitus, gauti ir perduoti neoficialias nuomones ar žinutes.

Leidinyje trumpai apžvelgiami ne tik šiuolaikiniai gynybos atašė, bet ir jų pirmtakai – tarpukario Lietuvos Respublikos karo atašė, kuriems 2016 m. Vytauto Didžiojo karo muziejus skyrė ir išleido atskirą leidinį. Šio leidinio pagrindu ir čia yra pateikiama didžioji dalis informacijos. Per netrumpą, daugiau negu 20 metų, laikotarpį gynybos atašė, o ir paskyrimo valstybių, buvo ne viena dešimtis. Pareigas vykdę karininkai dalinasi šiame leidinyje savo atsiminimais ir mintimis apie iššūkius, su kuriais jiems teko susidurti, apie veiklą ir bendradarbiavimo su paskyrimo valstybės kariuomenės atstovais rezultatus, taip pat apie labiausiai įsiminusius įvykius bei pasiekimus. Ši informacija leidiniui suteikė neįkainojamos reikšmės, papildė autentiškomis įžvalgomis. Leidinio rengėjai dėkoja visiems šiems karininkams, taip pat ir visiems, geranoriškai prisidėjusiems prie šio leidinio rengimo.

Leidinį rasite čia