Minimos 29-osios kario savanorio Artūro Sakalausko žūties metinės

1991 m. rugpjūčio 21 d., gindamas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo rūmus ir Lietuvos valstybės nepriklausomybę, žuvo karys savanoris Artūras Sakalauskas (1963–1991).

1991 m. rugpjūčio 19 d. prasidėjo karinis pučas Maskvoje. Juo buvo bandyta užkirsti kelią Sutarties dėl naujos Suverenių valstybių sąjungos, kuri turėjo panaikinti Sovietų Sąjungą, pasirašymui 1991 m. rugpjūčio 20 d. Apie situacijos rimtumą bylojo aplinkybė, kad Lietuvos Vyriausybė dar kartą išsiuntė užsienio reikalų ministrą Algirdą Saudargą į užsienį su įgaliojimais sudaryti Lietuvos Respublikos egzilinę Vyriausybę, jei Lietuvos Vyriausybei būtų sutrukdyta eiti pareigas. Latvija ir Estija taip pat išsiuntė savo ministrus į užsienį su panašiais įgaliojimais.  

1991-aisiais Parlamento rūmai buvo tapę Lietuvos nepriklausomybės simboliu.  Dar vasaros pradžioje buvo pradėta stiprinti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų, kuriuose dirbo nepriklausomos Lietuvos parlamentas, gynybą. Aplink pastatą buvo įrengtas minų laukas, iškasti prieštankiniai grioviai, sustiprintos barikados, įrengti apsaugos postai, kuriuose budėjo kariai savanoriai.  Pučo pradžioje buvo sustiprinta parlamento apsauga, padidintas apsaugos postų skaičius, dalis postų perkelta į išorinę parlamento dalį stebėti sovietinės kariuomenės judėjimo.  Pučo dienomis pačiuose rūmuose buvo įrengtos smėlio maišų užtvaros, įrengti medicinos punktai, o svarbiausi dokumentai iš Parlamento buvo pervežti į saugesnę vietą.  Buvo greitai mobilizuotas rūmų gynybai reikalingas žmonių skaičius, buvo sukviesti savanoriai iš visų rinktinių Lietuvoje, tarp jų ir savanoriai iš Alytaus. Sukviestiems savanorių kuopų vadams buvo duotos užduotys, kaip elgtis pučo metu, jeigu tiesioginės agresijos nebus ir jeigu ji vis dėlto įvyks. Buvo numatyta, kaip elgtis tuo atveju, jeigu būtų izoliuota Lietuvos valdžia, buvo pasirengta darbui pogrindžio sąlygomis. Savanoriškosios krašto apsaugos štabo viršininkas Jonas Gečas liudijo, kad tuo metu būta pranešimų, kad bus atakuojamas parlamentas ir Vyriausybė, bus bandoma internuoti ar net likviduoti Aukščiausiosios Tarybos deputatus ir Vyriausybės narius. Pučo dienomis buvo sugriežtinta patekimo į Parlamento rūmus tvarka. Tautos atstovų darbą saugojo iš visos Lietuvos suvažiavę žmonės, Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos kariai. 

1991 m. rugpjūčio 21 d., žlungant kariniam pučui Maskvoje, apie pusę vienuoliktos vakaro Aukščiausiosios Tarybos rūmų prieigose įvyko Lietuvos savanorių susirėmimas su Sovietų Sąjungos armijos specialiosios paskirties dalinio kariais, kurie automobiliu įsiveržė į parlamento gynėjų saugomą teritoriją prie pirmojo posto A. Goštauto gatvėje. Pasipriešinimo metu buvo nušautas Alytaus rinktinės savanoris Artūras Sakalauskas, dar keletas savanorių buvo sužeisti sovietų sprogstamųjų užtaisų.  Artūras Sakalauskas tapo paskutiniąja auka XX amžiuje, paaukota už Lietuvos Nepriklausomybę.

Informacija: LRS.