Minų klotuvas PMZ-4

Prikabinamas minų klotuvas PMZ-4 (gamybos metai – 1982 m.) skirtas mechanizuotu būdu įrengti prieštankinius ir priešpėstinius minų laukus iš prieštankinių minų TM-57, TM-62 ir priešpėstinių minų PMN. Minos gali būti dedamos ant grunto arba užkasamos grunte. Minų klotuvo mechanizmą suka klotuvo ratai. Automobilyje statomoje kasetėje telpa 200 prieštankinių minų arba 1000 priešpėstinių. Minavimo greitis: prieštankinėmis minomis – iki 5 km/val., priešpėstinėmis iki 2 km/val.,

Šį minų klotuvą tuometiniai Lietuvos kariuomenės Karininkų kursai 1992 m. įsigijo iš sovietinio 9-ojo inžinerijos pulko (karinis dalinys 89580), dislokuoto Kaune. Vėliau buvo pirktas dar vienas, jų įsigijimo procese dalyvavo ir Karo muziejaus darbuotojas R. Visockis. Karininkų kursuose, vėliau Puskarininkių mokykloje minų klotuvai buvo naudojami mokymo tikslais, naudojant mokomąsias minas. Vėliau minų klotuvai buvo perduoti Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionui. 1997 m. gegužės mėn. vyko pirmosios Baltijos šalių karo inžinierių pratybos BALTIC HOPE-97 Adažyje, Latvijoje. Jose minų laukai PMZ-4 klotuvais buvo įrengiami naudojant kovines minas.