Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną susitikime spaustuvėje „ab“

Gegužės 7-ąją minime Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną.

Prieš 120 metų, 1904-aisiais, nustojo galioti carinės valdžios imperijos europinės dalies gubernijose įvestas draudimas spausdinti, įvežti ir platinti lietuviškus (įskaitant ir latvių katalikų) leidinius lotyniškomis raidėmis.

Knygnešių sienelė prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus primena šį 1864–1904 m. laikotarpį. Čia įamžinti labiausiai nukentėję ir pasižymėję knygnešiai, knygų platinimo organizatoriai. Šalia 1939 m. Juozo Zikaro sukurta skulptūra „Knygnešys“. Ji mums taip pat primena apie lietuviško žodžio nešėjus.

Už laisvą žodį kovojo ir jį slapčia nuo okupacinės valdžios lietuviai skleidė ne tik carinės, bet ir sovietinės okupacijos metais. Spaustuvė „ab“ yra įtraukta į Tarptautinį istoriškai vertingų šaltojo karo įrenginių ir vietovių sąrašą.

Vytauto Andziulio ir Juozo Bacevičiaus įrengta pogrindinė spaustuvė nesusekta veikė dešimtį metų – nuo 1980-ųjų iki Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo. Čia buvo spausdinami labai svarbūs, kovojant su sovietine okupacija, patriotinio ir religinio turinio leidiniai. Čia buvo leidžiami Juozo Urbšio prisiminimai, poetų kūryba, Adolfo Damušio studija apie sovietinį genocidą. Bendras leidinių tiražas siekė 138 000 egzempliorių. Spaustuvėje-muziejuje vis dar galima pamatyti išlikusią spaudos įrangą.

Gegužės 7 d., antradienį, kviečiame jus susitikti čia!

Nuo 19 val. jūsų lauks pokalbis su viena iš spaustuvės įkūrėjų Birute Andziuliene, jaukus grupės „Vitražai“ gyvo garso koncertas, šilta žolelių arbata, vakarinė ekskursija autentiškoje vietoje.

Adresas: Salių g. 2, Salių k., Domeikavos sen.

Renginys yra nemokamas.

Susitikime unikalioje vietoje su nepaprastais žmonėmis!