Šv. Ignoto bažnyčioje šventiniu laikotarpiu bus eksponuojamos karo muziejaus saugomos sakralinės vertybės

Karo muziejus šventiniu laikotarpiu ne tiks dalinsis advento džiaugsmu, bet ir eksponuos dalį muziejaus rinkiniuose saugomų sakralinių vertybių. Sakralines vertybes, išsaugotas okupaciniu laikotarpiu Vytauto Didžiojo karo muziejuje, siekiama grąžinti bažnyčių bendruomenėms, todėl dalį jų nuo gruodžio 15 dienos bus galima pamatyti ir Šv. Ignoto bažnyčioje.

Visu šventiniu laikotarpiu Šv. Ignoto bažnyčioje eksponuojamoje parodoje „Advento ramybė“ bus pristatomas muziejaus istorinių daiktų rinkinys, kuriame yra per šimtą įvairių sakralinių muziejinių vertybių, iš  jų daugiau nei 30 – tradicinių liaudies meno skulptūrų, kryžių, įvairių religinių apeiginių daiktų: kryželių, rožančių, medalikėlių, škaplierių. Parodoje taip pat bus ypatingai vertingos XVIII a. pab.–XIX a. pr. skulptūrų tunikos iš Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios, 1648–1661 m.  kapa iš Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios bei unikalus, vieno iš žymiausių Lietuvos kryždirbių Vinco Svirskio kūrinys – 1894 m. išdrožtas kryžius su Marijos Rožančinės ir aštuonių angelų kompozicija.

Apie sakralines vertybes

Sakralinės vertybės į muziejaus rinkinius pateko XX a. 6–9 dešimtmečiais, vienos buvo įsigytos iš privačių asmenų, išgelbėjusių skulptūras sovietmečiu naikinat kaimuose ar miesteliuose koplytstulpius, kitas perdavė uždarytų ar sugriautų bažnyčių klebonai, dvasininkai, bažnyčių bendruomenių nariai, taip pat kelios skulptūros pateko iš pačių liaudies meistrų ar jų giminaičių. Nedidelė dalis jų išliko iš senosios Karo muziejaus ekspozicijos (1921–1930), kur žuvusiems už Lietuvos laisvę didvyriams buvo pastatytas 1863 m. koplytstulpis, papuoštas šventųjų skulptūrėlėmis.

Džiaugiamės kartu su Vilniaus Domininkonų vienuolynu galėdami eksponuoti relikvijorius, sakralaus meno pavyzdžius pirmuosiuose jų namuose.

Paroda „Advento ramybė“ Šv. Ignoto bažnyčioje bus eksponuojama iki 2022 m. sausio 6 d.