Tankas Renault FT 17

Tankas – šarvuota vikšrinė kovos mašina, turinti besisukantį bokštą, ginkluota pabūklu, kulkosvaidžiais ir kitais ginklais, skirta taikiniams naikinti ir taktinėms užduotims vykdyti tiek taikos, tiek karo metu mūšio lauke, pasižyminti didele ugnies galia, stipriais šarvais, manevringumu, įvairių nuotolių, kliūčių ir užtvarų įveikimu.

Tankų įsigijimo procesas Lietuvos kariuomenėje, nepaisant sunkios šalies ekonominės padėties ir ribotų biudžeto lėšų, prasidėjo jau po Nepriklausomybės kovų, 1923 m. tankams pirkti buvo skirta 900 tūkst. auksinų. Neilgai trukus, Prancūzijoje buvo įsigyta dvylika tankų „Renault FT  17“. Šie pirmieji Lietuvos kariuomenės tankai buvo pagaminti 1917 m. ir jau naudoti Pirmajame pasauliniame kare. Pirmiesiems tankams buvo suteikti ir lietuviški pavadinimai – „Audra“, „Drąsutis“, „Galiūnas“, „Giltinė“, „Griaustinis“, „Karžygis“, „Kerštas“, „Kovas“, „Pagieža“, „Pikuolis“, „Slibinas“ ir „Smūgis“.

Lengvasis tankas „Renault FT 17“ svėrė 6,5 t, buvo 2,14 m aukščio, 1,74 m pločio ir 5 m ilgio (kartu su prie mašinos galo pritaisoma ir vietovės kliūtis įveikti padedančia atspara, be jos – 4,10 m), prošvaisa (tarpas tarp tanko apačios ir žemės) – 43 cm, vikšrų plotis – 34 cm. Keturių cilindrų 36 AG variklis padėdavo pasiekti didžiausią 8 km/val. greitį ir, nepapildžius degalų, nuvažiuoti 45–50 km. Skysčiu aušinamame variklyje, nuvažiavus 4 km, dėl perkaitimo grėsmės būtinai reikėjo keisti vandenį ir tai turėjo užtrukti apie 20 min. Degalų bake esančio benzino užtekdavo 10 val. „Renault FT 17“ galėjo įveikti 2 m pločio griovius, 75 cm gylio vandens kliūtis, 45° statumo įkalnes, 65 cm aukščio stačias sieneles, nulaužti iki 25 cm storio medį. Tanko šarvų storis, priklausomai nuo vietos, įvairavo: horizontalių sienelių siekė 6 mm, vertikalių – nuo 8 iki 16 mm, bokštelis buvo apsaugotas 22,5 mm storio šarvų. Jo įgulą sudarė 2 žmonės – vairuotojas ir tanko vadas, jų vietos atitinkamai buvo tanko korpuso priekyje ir bokštelyje. Lietuvos kariuomenės tankai „Renault“ buvo ginkluoti sunkiaisiais „Maxim“ sistemos kulkosvaidžiais su 3000 šovinių koviniu komplektu, nors galėjo būti apginkluoti ir sunkesne ginkluote, pvz., 37 mm pabūklais.

Informacija: „Tankai Lietuvos kariuomenėje 1924–1940 m.“ ir Šarūnas Volungevičius „Lietuvos kariuomenės tankai ir jų vaidmuo valstybės gynybos planuose XX a. 4-ajame dešimtmetyje“ (Karo archyvas XXXIII. Mokslinių straipsnių rinkinys. Mokslinis redaktorius ir sudarytojas G. Surgailis. V., 2018).