Viešieji pirkimai

Vytauto Didžiojo karo muziejaus sudarytos viešųjų pirkimų sutartys

2021 m. viešųjų pirkimų plano suvestinė

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

1996 m. rugpjūčio 13 d. Nr. I-1491

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas

2017 m. gegužės 02 d. Nr. XIII-328

Viešųjų pirkimų tarnybos teisės aktai

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „ Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“

2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-97

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“

2017 m. birželio 27 d. Nr. 1S-94

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“

2017 m. birželio 29 d. Nr. 1S-105

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“

2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-95

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

2017 m. birželio 19 d. Nr. 1S-91

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“

2017 m. birželio 06 d. Nr. 1S-80