1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos leidimas

2022 m. rugpjūčio 1 d. sukanka 100 m. nuo tada, kai Steigiamasis Seimas priėmė pirmąją nuolatinę Lietuvos Valstybės Konstituciją, todėl Lietuvos Respublikos Seimas 2022-uosius paskelbė Lietuvos Valstybės Konstitucijos metais.

Šia proga pristatome originalų 1922 m. Konstitucijos leidimą, saugomą Vytauto Didžiojo karo muziejaus Spaudos rinkinyje.

Šioje Konstitucijoje skelbta, kad pagrindinį šalies įstatymą priėmė Lietuvos Tauta per savo įgaliotus atstovus, susirinkusius į Steigiamąjį Seimą. Valstybė paskelbta demokratine respublika, kurioje suvereni valstybės valdžia priklauso Lietuvos Tautai. Valstybės valdžios vykdymas pavestas Seimui, Vyriausybei ir Teismui. Numatyta, kad Respublikos Prezidentą renka Seimas. Tiek Seimas, tiek Prezidentas turėjo būti renkami kas 3 metus.

Konstitucijoje įtvirtinta parlamentinė valstybės santvarka, Konstitucijos viršenybė virš kitų įstatymų, pamatinės žmogaus teisės ir laisvės.