Kalavijai pergalei

„Karaliau [Jogaila] ir Vytautai! [Kryžiuočių ordino] magistras ir maršalas siunčia jums šiuos kalavijus kaip pagalbą ir kviečia jus į mūšį, klausdami dėl susitikimo vietos, suteikdami jums pirmenybę ją pasirinkti, ir patys juos apie savo pasirinkimą informuokite. Ir nenorėkite slėptis tankmėje tos girios, nei vilkinti kovos pradžios, nes jokiu būdu nepavyks jums mūšio išvengti.” Šiuos lemtingus žodžius Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui Vytautui ir Lenkijos karaliui Jogailai perdavė Teutonų ordino pasiuntiniai – heroldai – įteikdami du kalavijus ir ragindami stoti į kovą, kuri tapo paties ordino pabaigos pradžia. Nuo susirėmimų prūsų žemėse iki aršių kautynių Nemuno slėnyje, 200 metų trukusi ordino agresija prieš Lietuvą, galutinai baigėsi 1410 m. liepos 15 d., kai tarp Tanenbergo ir Liudvigsdorfo žūtbūtiniame mūšyje, mums žinomame kaip Žalgirio, Lietuvos irLenkijos kariuomenės pasiekė sunkią ir daug aukų pareikalavusią pergalę.

Šiais metais minimos 610–osios Žalgirio mūšio metinės. Šia proga Vytauto Didžiojo karo muziejuje parengta paroda „Kalavijai pergalei”. Parodą galima užsisakyti el. p. laura.rimkute@kam.lt arba tel. +370 37 22 28 47.