Aš Esu Vanagas

2018 m. Lietuvos valstybei švenčiant atkurtos Lietuvos valstybės ir kariuomenės 100-metį, šie metai buvo paskelbti ir Adolfo Ramanausko-Vanago metais. Paroda „Aš esu Vanagas“ skirta mokytojo, vieno žymiausių antisovietinio pogrindžio dalyvių, Pietų Lietuvos partizanų srities vado, 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) tarybos deklaracijos signataro, LLKS gynybos pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Kaip sakytų pats A. Ramanauskas-Vanagas: „Kiekvieno partizano indėlis Lietuvos laisvinimo kovon, jo išgyvenimai partizanavimo laikotarpiu yra atskira paslaptinga istorija“, kuri turi būti žinoma, išsaugota ir įprasminta. Todėl ši paroda – tai A. Ramanausko-Vanago gyvenimas ir kovos istorija interaktyviame Lietuvos partizanų apygardų žemėlapyje. Parodoje įamžintos su šiuo partizanų vadu susijusios atminties vietos – gimtinė, mokymosi ir studijų, pedagoginės veiklos, kovų, bunkerių, suėmimo, kalinimo ir kitos vietos. Kartu tai siekis pažvelgti į A. Ramanauską-Vanagą menančias vietas iš dabarties perspektyvos. Parodą taip pat papildo interaktyvus žaidimas, kurį žaidžiant reikia sudėlioti Lietuvos partizanų apygardų žemėlapį. Šiandien įvertinus visą A. Ramanausko-Vanago veiklą galima vienareikšmiškai teigti, kad tai buvo partizanas idealistas, viena šviesiausių pokario ginkluotosios rezistencijos asmenybių.