Brigada „Žemaitija“ – tarptautinėse pratybose „Raudonasis riteris 2019“

Sausio 30 – vasario 7 dienomis Gen. Adolfo Ramanausko Kovinio rengimo centre vyksta Danijos divizijos organizuojamos tarptautinės pratybos „Raudonasis riteris 2019″ (angl. „Red Knight 2019″). Pratybos, kuriose dalyvauja daugiau nei 400 karių iš Danijos, Estijos, Latvijos bei Lietuvos, vyks dviem etapais: funkcinių sričių, tokių kaip operacijų planavimo, logistikos, netiesioginės ugnies bei informacinių operacijų specialistų rengimo bei taktinių pratybų naudojant žemėlapį.

Mokymosi etapo metu funkciniai specialistai iš skirtingų valstybių dalijasi sukaupta karine patirtimi, analizuoja įvairias situacijas bei ieško optimaliausių sprendimo būdų. Antrojoje pratybų dalyje planuojama jungtinė gynybinė operacija pasitelkiant septynias Baltijos šalių brigadas Lietuvos ir Latvijos respublikų teritorijose.

Pagrindinis pratybų tikslas – tobulinti brigadų štabų gebėjimus vykdyti jungtinių tarptautinių gynybinių operacijų apgyvendintose vietovėse planavimą vadovaujantis standartinėmis veiklos procedūromis.

Šios pratybos ypatingos tuo, kad kariai ne tik tobulina savo karinius įgūdžius planuojant ir vykdant operacijas sąveikaujant su užsienio šalimis bet ir tuo, kad pratybų metu vyksta teoriniai užsiėmimai skirti atnaujinti teorines funkcinių specialistų žinias. Šie užsiėmimai skirti tam, kad skirtingų šalių kariai gebėtų vieningai planuoti karines operacijas Danijos divizijos sudėtyje. Taip pat „Raudonasis riteris 2019″ yra tarptautinių pratybų ciklas, kurios vyks visus metus ir tęsis Tauragėje bei Klaipėdoje.

Motorizuotoji pėstininkų brigada ,,Žemaitija‘‘ siekdama stiprinti bendradarbiavimą su NATO valstybėmis, 2017 m. pradėjo bendradarbiauti su Danijos divizija. Tokios pratybos leidžia susipažinti su sąjungininkų karinių operacijų planavimo specifika ir dalintis sukaupta karine patirtimi tarp NATO valstybių.