Dabartis praeityje: muziejaus pastato istorija

Vytauto Didžiojo karo muziejui švenčiant 100 metų jubiliejų, pristatome naują rubriką „DABARTIS PRAEITYJE“. Įdomiausi ir negirdėti faktai apie muziejų, iš praeities į dabartį atkeliavę vaizdai prikaustys ne vieno dėmesį.

Ar žinojote, kad 1921 m. muziejaus  patalpoms  buvo  skirta  sena  rusų  cerkvė,  pastatyta  1884–1885 m. Pirmojo pasaulinio karo metu jame buvo prekių sandėlis ir automobilių garažas, vėliau įsikūrė atkurtos Lietuvos kariuomenės auto būrys.

1921 m. balandžio 14 d. pagal architekto Vladimiro  Dubeneckio  projektą  buvo  pradėti  cerkvės  varpinės  bokšto  pertvarkymo  darbai.  Jiems pasibaigus bokštas turėjo tapti panašus į senovinės pilies kuorą.

Vis dėlto muziejaus  pastatas  buvo itin blogos  būklės,  todėl  daugėjant  eksponatų  jis  nebeatitiko  keliamų  reikalavimų. Todėl  jau  nuo  1922 m.  buvo pradėtas  svarstyti  naujo  muziejaus  statybos  klausimas. 1928 m. paskelbus muziejaus projekto konkursą, tinkamiausiu pripažintas žymių architektų V. Dubeneckio, Karolio Reisono bei Kazio Krikščiukaičio parengtas projektas. Naujųjų  muziejaus  rūmų  statyba  buvo  pradėta  1930 – jubiliejiniais  Lietuvos  Didžiojo  kunigaikščio  Vytauto – metais. Iškilmingas Karo muziejaus atidarymas įvyko 1936 m. vasario 16 d.

Nuotraukoje: Vytauto Didžiojo karo muziejaus rūmų statybų momentas, matyti dar nenugriautas senasis muziejaus bokštas. 1931–1932 m.