Gegužės 17 d. minima Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena

Gegužės 17 d. minima Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Tikriausiai nedaugelis žino, kad ši unikali tradicija prasidėjo tarpukariu. 1935 m. gegužės 26 d. Kaune pirmą kartą buvo švenčiama Kariuomenės ir visuomenės diena, norint supažindinti civilius su kariuomenės veikla. Šventė prasidėjo ryte mišiomis, o vėliau visos iškilmės persikėlė į miestą, kur vyko kariuomenės pasirodymai ir paradai. Vietiniai gyventojai ir miesto svečiai turėjo progą ne tik geriau pažinti Lietuvos kariuomenę ir ginkluotę, bet ir paragauti skanios kariškos košės. Ši šventė buvo surengta keturis kartus iki okupacijos pradžios.

1935 m. žurnale „Karys“ anonsuojant pirmąją Kariuomenės ir visuomenės dieną buvo rašoma „Kariai, tą dieną visuomenės širdingai pasveikinti ir pagerbti, dvigubai padidinkim savo darbštumą, atsidėjimą krašto gynybos reikalams, giliau įsisąmoninkim savo kilniąsias pareigas ir visada būkime verti tos didžios savo piliečių pagarbos ir meilės. Visada atsiminkim, kad karį dabina ir iškelia ne uniforma ir ne ypatinga būsena, bet turinys, tikrosios kario dorybės. O tos dorybės mums visiems labai aiškios: gili nuoširdi savo krašto ir žmonių meilė, ir tikrasis begalinio pasiaukojimo kariškumas ir džentelmeniškumas. Iš tų dorybių išplaukia visos mūsų pareigos, darbai, poelgiai ir santykiai“.

Nepaisant to, kad šiais metais, dėl valstybėje paskelbto karantino, Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas neįvyko, ši šventė kiekvienais metais sukviečia daugybę žmonių, besidominčių ar norinčių daugiau sužinoti apie Lietuvos kariuomenę ir NATO integravimo vieneto (NFIU) veiklą Lietuvoje.