Ginklų istorijos ekspozicijos eksponatai

Atnaujintoje Vytauto Didžiojo karo muziejaus Ginklų istorijos ekspozicijoje lankytojai gali susipažinti su pasauline ginkluotės istorija. Muziejaus ginklų rinkiniams priklausančių eksponatų gausa ir įvairovė suteikia galimybę parodyti rankinių ginklų raidą nuo XVI iki XX a., neapsiribojant vien pavyzdžiais iš Lietuvos ir kaimyninių kraštų, tačiau pristatant ginklus pas mus atkeliavusius iš kone visos Europos, o taip pat ir tolimųjų kraštų (Japonijos, Malaizijos, Šiaurės Afrikos, Indijos, Irano, Turkijos, Kaukazo ir kt.). Gausiausią ekspozicijos dalį sudaro originalūs ginklai iš Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Austrijos, Rusijos, Belgijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Italijos. Lankytojai galės išvysti apie 300 ginklų, kuriuos sudaro: 1) šaunamieji (parakiniai) ginklai – XVI–XX a. šautuvai, XVIII–XX a. pistoletai ir revolveriai, 2) šaltieji ginklai – XVI–XX a. ilgageležčiai ginklai (kalavijai, kardai, palašai, špagos), XVI–XIX a. ilgakočiai ginklai (ietys, alebardos, spontonai, partizanės), XVIII–XX a. durtuvai, XVII–XIX a. kovos kirviai ir buožės, 3) apsauginė ginkluotė, kurią sudaro XIX–XX a. kariuomenių šalmai. Ginklai eksponuojami prie salės sienų esančiose restauruotose autentiškose tarpukario vitrinose ir naujose vitrinose salės centre. Lankytojai gali apžiūrėti iki šiol neeksponuotas fonduose saugotas muziejines vertybes ir naujus eksponatus.

Salėje eksponuojami rankiniai šaunamieji ginklai yra išskirtinio dėmesio verta, ilgiausiai kaupta eksponatų grupė, pradėta rinkti jau pačioje Vytauto Didžiojo karo muziejaus gyvavimo pradžioje. Grupę sudaro autentiškose tarpukario vitrinose išdėstyti šautuvai, pistoletai ir revolveriai. Didžioji šių ginklų dalis buvo nuosekliai sukomplektuota tarpukario Lietuvos laikais. Ginklai buvo perimami iš kariuomenės, perkami Lietuvoje ir užsienyje. Kai kurias spragas užpildė vėlesniais dešimtmečiais surinktos muziejinės vertybės. Ankstyviausi ekspozicijos vitrinose išdėstyti šaunamieji ginklai yra dagtiniai ir ratukiniai šautuvai. Šaunamųjų ginklų raidą tęsia titnaginiai, kapsuliniai šautuvai ir pistoletai, įvairių konstrukcijų revolveriai. Tolimesnėse vitrinose juos pakeičia tarpinių konstrukcijų ir XIX a. antrojoje pusėje įsigalėję adatiniai ginklai šliaužiamosiomis spynomis. Dauguma eksponuojamų ginklų yra kariniai, tačiau tarp jų galima išvysti medžioklėje, sportiniam-pramoginiam šaudymui ir civilių savigynai naudotų ginklų pavyzdžius: puošnius šautuvus iš Šiaurės Afrikos ir Turkijos, netipiškos konstrukcijos titnaginius ir kapsulinius šautuvus iš Belgijos ir Vokietijos, XVIII a. pabaigos–XIX a. pradžios džentelmenų titnaginius pistoletus su atlenkiamais durtuvais iš Didžiosios Britanijos, revolverių pirmtakus – daugiavamzdžius pistoletus. XX a. šaunamieji ginklai yra nuolat pildoma ir keičiama ekspozicijos dalis, kurioje šiuo metu yra eksponuojami Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų bei XX a. antrosios pusės ginklai.

Viliamės, kad Ginklų istorijos ekspozicija taps vieta, tinkančia ir paprastiems lankytojams, ir karo istorija besidomintiems žmonėms, istorikams, kariškiams, atitinkamų sričių specialistams. Ekspozicijos lankytojai turėtų ne tik praturtinti savo žinias, bet ir įdomiai praleisti laiką. Siekiant nuoseklumo ir aiškumo, dauguma šaunamųjų ir šaltųjų ginklų vitrinose išdėstyti pagal „laiko juosta“ – nuo ankstyviausių iki vėlyviausių.

Virtualią parodą rasite: https://bit.ly/2M2RhKZ