Ginklų rinkinys

 

Ginklų rinkinys yra labai svarbi Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkinių dalis. Jos užuomazgomis tapo 1921 m., Muziejaus įkūrimo pradžioje, iš Lietuvos kariuomenės priimti ginklai. Tarp jų buvo kariuomenės kūrimo pradžią ir 1919–1920 m. Nepriklausomybės kovas metantys artilerijos pabūklai, šautuvai, kulkosvaidžiai, pistoletai, kardai ir amunicija. Vėlesniais metais ginklai buvo perimami iš kariuomenės, priimami kaip dovanos, perkami mūsų šalyje ir užsienyje. Dalis vertingiausių eksponatų įsigyti iš Lietuvos aristokratų dvaruose saugotų kolekcijų. Rinkinio pildymas tęsėsi ir sovietmečiu. Atkūrus nepriklausomą valstybę 1990 m., Ginklų rinkinys sistemingai papildomas Lietuvos kariuomenės istoriją, visuotinę karo istoriją ir ginklų istoriją plačiai atspindinčiais eksponatais. Taip per beveik šimtmetį susiformavo rinkinys apimantis šaunamuosius ir šaltuosius ginklus, amuniciją, apsauginę ginkluotę bei specialiąsias  priemones. Dauguma jį sudarančių objektų yra kariniai, tačiau be jų yra gausu medžioklėje, sporte, pramogavimui ir civilių savigynai naudotų ginklų. Rinkinį sudaro ne tik žmonijai gerai žinomi ginklų pavyzdžiai, tačiau ir netipiškos konstrukcijos bei paskirties vienetai, kai kurie iš jų yra pagal specialius užsakymus nagingų meistrų pagaminti kūriniai. Čia esantys eksponatai į Lietuvą pateko iš Europos, Azijos, Šiaurės ir Pietų Amerikos bei Afrikos. Jie yra pasaulinės ginklų istorijos dalis. Ilgiausiai ir nuosekliausiai kaupiama, nuolat papildoma eksponatų grupė yra šaunamieji ginklai, kurią sudarančios vertybės datuojamos XVI–XXI a. Šiuo metu Rinkinyje saugomi ir transatlantinio skrydžio pilotų Stepono Dariaus bei Stasio Girėno daiktai ir jų lėktuvo Lituanica I nuolaužos.