Iš Lietuvos diplomatijos istorijos

Diplomatinė tarnyba Lietuvoje turi senas tradicijas. Pirmosios apie ją išlikusios žinios siekia karaliaus Mindaugo laikus. Lanksčia diplomatija pasižymėjo ir Gediminas. Valdant Vytautui LDK diplomatija tapo palyginti plati ir sudėtinga. Susiklostė ištisa diplomatinė tarnyba. Politinis susirašinėjimas vyko keliomis užsienio kalbomis, krašte lankėsi kitų šalių pasiuntiniai, kitose valstybėse – Lietuvos delegacijos. Po Liublino unijos Lietuvos diplomatinė tarnyba ėmė nykti, o po padalijimų netekus valstybinio savarankiškumo daugiau nei 120-čiai metų, Lietuvos diplomatinės tarnybos visai neliko.

Atkūrus Lietuvos valstybę iš naujo teko sukurti diplomatinę tarnybą, nustatyti užsienio politiką. Užsienio reikalų ministerijos ir tarnybos kūrimas buvo sunkus ir sudėtingas darbas. Trukdė ne tik tarptautinės, bet ir vidinės aplinkybės.

Vytauto Didžiojo karo muziejuje saugoma per 140 vnt. nuotraukų apie tarpukario Lietuvos diplomatus ir jų veiklą užsienio valstybėse. Virtualioje parodoje eksponuojama tik dalis šios tematikos nuotraukų ir akcentuojama Lietuvos diplomatinės tarnybos veikla Baltijos valstybėse.

Virtualią parodą rasite: https://bit.ly/2FmN6sf