Iškilmingai paminėtos pergalės Radviliškio mūšyje 100-osios metinės

Lapkričio 22 d. Radviliškyje iškilmingai  paminėtas Lietuvos kariuomenės pergalės prieš bermontininkus 100-osios metinės – Šiaulių įgula šiame mieste paminėjo kariuomenės dieną ir kartu su visuomene prisiminė ir pagerbė istorinių batalijų dalyvius.

„Šiandien minime svarbios, tuo metu dar buvusios jaunos, Lietuvos kariuomenės pergalės dieną. Ši data mums rodo, kad ryžtas ir tikėjimas savo jėgomis gali nugalėti net ir didesnį priešininką. Esminis lūžis įvyksta ne ant popierinio plano, ne mūšio lauke, jis įvyksta karių galvose ir širdyse.

Kai jauni vyrai patiki, jog jie kaunasi kare už pergalę, už savo laisvę, už savo valstybę, kurioje jie kurs savo ateitį, tai priešo pabūklų sviediniai šio troškimo sustabdyti jau nebegali.“,- sakė Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas Gintautas Zenkevičius.  

Nepriklausomybės kovų metais Lietuvos kariuomenė, sustiprėjusi po kovų su bolševikais, 1919 m. lapkričio 21-22 d. Šiaulių-Radviliškio operacijos metu sumušė Radviliškyje įsitvirtinusias P. Bermonto-Avalovo pajėgas.

Minint šią reikšmingą Lietuvos kariuomenei sukaktį Radviliškio miesto gatvėmis žygiavo Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ (Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo ir Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotųjų pėstininkų bei Karaliaus Mindaugo husarų batalionų), Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ (Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos ir Kunigaikščio Margirio pėstininkų, Kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionų), Karinių oro pajėgų (Oro gynybos bataliono, Aviacijos bazės, Ginkluotės ir technikos remonto depo), Krašto apsaugos savanorių pajėgų karių būriai.

Kartu su šiuolaikinės kariuomenės padaliniais, kurių pirmtakai dalyvavo Radviliškio mūšyje (Pirmasis pėstininkų Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ir Antrasis pėstininkų Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo pulkai), renginyje dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos Gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės šauliai ir Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus moksleiviai ir Laisvės kovų sąjūdžio nariai.

Šventiniame minėjime visus sveikino Karinių oro pajėgų orkestras, veiks Lietuvos karių parengtos šiuolaikinės ginkluotės ir technikos ekspozicijos, o Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos kariai pristatys tarnybos būdus Lietuvos kariuomenėje.

Klubo „Grenadierius“ nariai surengė inscenizaciją, kuri visus perkėlė į to laikotarpio kovas.

Artėjant žinios apie šią pergalę paskelbimo laikui prieš šimtą metų Radviliškio miesto kultūros ir poilsio parke uždegta 100 deglų ir pergalės laužas. Atkartodami prieš 100 metų pasiektą pergalę ir dabar skambėjo Radviliškio bažnyčios varpai, gaus geležinkeliečių įjungtos sirenos, o susirinkusius žiūrovus pasveikino „Viduramžiai LT“ parengtas ugnies ir lazerių šou.

Srž. spec. I.Budzeikaitės nuotraukos