Istorikas Giedrius Petkevičius pristatė savo knygą „Karo anatomija”

Mūsų muziejuje istorikas Giedrius Petkevičius pristatė savo knygą apie du pasaulinius karus – „Karo anatomija“. „Karas – tai žmogaus būsena“ – sakė autorius. Ir tuoj pat pailiustravo, kaip žmogus gali, o kartais yra tiesiog priverstas, elgtis ribinėse situacijose.
„…gavome leidimą kelias valandas pamiegoti sniege. Ryte aš tiesiog nejaučiau nušalusių rankų, tačiau pakilome į ataką <…> Atakos metu pamačiau, kaip tiesiog priekyje, apkase, krinta vokiečių kareivis, nušautas puolančiųjų. Įgriuvęs į apkasą, susmeigiau durklą į vokietį ir nedelsdamas pakišau rankas jam po rūbais, kad vis dar šiltas kūnas jas sušildytų. Paskui vėl galėjau šaudyti. Šią vokiečių poziciją mes užėmėme. Robertas D. Džordženas. JAV kariuomenė, 28-oji pėstininkų divizija.“
Knygos autorių kalbino istorikas Mindaugas Tamošiūnas.