Jano Stykos paveikslas „Vytauto priesaika“ bus eksponuojamas Karališkajame Lazienkų muziejuje Varšuvoje

Vienas žymiausių lenkų tapytojo Jano Stykos paveikslas „Vytauto priesaika“, kurį 1937 m. Vytauto  Didžiojo karo muziejus įsigijo iš dailininko žmonos, nuo rugsėjo 8 d. bus eksponuojamas Karališkajame Lazienkų muziejuje Varšuvoje. Į Vytauto Didžiojo karo muziejaus Didžiąją salę paveikslas sugrįš lapkričio 16 d.

„Vytauto priesaika“ – batalinė drobė nutapyta 1901 m. Paryžiuje. Paveikslo eskizas buvo nupieštas Lietuvoje, dailininkui viešint pas grafą Benediktą Henriką Tiškevičių Raudondvario rūmuose.

Paveiksle vaizduojami personažai – vietiniai gyventojai. Kūrinyje dailininkas įamžino 1362 metais degančią Kauno pilį. Nuo Aleksoto kalno aiškiai matyti Nemuno ir Neries santakos panorama. Paveiksle vaizduojamas momentas, kuomet kryžiuočiai užpuolė ir sudegino Kauno pilį, o lietuvių kariuomenė nesuskubo laiku atvykti. Vytautas nutapytas paveikslo centre. Dešine ranka iškėlęs kardą, o kaire – skydą, jis prisiekia atkeršyti kryžiuočiams. Paveikslo siužetas liudija dailininko domėjimąsi istoriniais įvykiais ir neabejotinai kunigaikščio Vytauto asmenybe.

„Vienas pagrindinių muziejaus uždavinių tapti matomu ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu. Įgyvendinant šį tikslą svarbu ne tik glaudžiai bendradarbiauti, bet ir įgyvendinti bendrus projektus su lietuvių bendruomenėmis, užsienio muziejais, nevyriausybinėmis organizacijomis. Tokiu būdu bus užtikrintas platesnis visuomenės įtraukimas į muziejaus veiklą, modernesnių sprendimų įgyvendinimą, didesnę karybos istorijos sklaidą bei atskirties tarp diasporos ir lietuvių, gyvenančių tėvynėje, mažinimą. Džiaugiuosi, kad tarptautinis bendradarbiavimas vis stiprėja ir muziejaus eksponatus pamato vis platesnė visuomenės dalis“, – sakė Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktorė Rita Malinauskienė.

Šis paveikslas apkeliavo nemažai šalių: 1914 m. su juo turėjo galimybę susipažinti Paryžiaus meno gerbėjai, jis buvo eksponuojamas net Amerikoje. Dr. Aleksandras Račkus paveikslą matė Čikagoje surengtoje parodoje ir norėjo jį pirkti, tačiau tuomet jis buvo įkainotas 150 000 dolerių. Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje patarėjo L. Natkevičiaus ir gen. V. Nagevičiaus ypatingų pastangų dėka paveikslas buvo nupirktas iš dailininko J. Stykos žmonos už 12 000 litų. Tai buvo neeilinis įvykis Karo muziejui jo pirmųjų metinių naujuosiuose rūmuose proga.