Paroda „Kareivio dienos“: vaikai klausia – kariai atsako

Rengiant parodas atsižvelgiama į įvairiausio amžiaus lankytojus. 2017 m. muziejuje rengta paroda „Kareivio dienos“, buvo skirta šauktinių tarnybai, nes, būtent, šauktiniai – privalomosios tarnybos kariai – buvo pagrindinė Lietuvos kariuomenės jėga ir mobilizacinis rezervas Lietuvos istorijos tėkmėje. Norint atskleisti įdomiausias karių kasdienybės detales, buvo ne tik pristatyti tarpukarį reprezentuojantys to laikmečio šauktinių ekipuotės ir amunicijos elementai, XX a. 10 dešimtmečio šauktinių tarnyba, šių dienų aktualijos, bet vaikams buvo sudaryta galimybė virtualiai paklausti šauktinių jiems labiausiai rūpimų klausimų apie karių kasdienybę. Dalinamės įdomiausiais klausimais ir atsakymais bei kviečiame virtualiai apsižvalgyti parodoje.

Parodos akcentai:

Parodos erdvė buvo suskaidyta į kelias erdves, kuriose atsispindėjo šauktinių tarnyba tarpukario Lietuvoje, XX a. 10-ąjame dešimtmetyje bei šiomis dienomis. Tarpukarį reprezentavo to laikmečio šauktinių ekipuotės ir amunicijos elementai. Taip pat buvo galima matyti fotografijas iš muziejaus fondų, kuriose užfiksuotos lauko pratybų, mankštų bei laisvalaikio praleidimo akimirkos.

Kitoje erdvėje buvo pristatomi XX a. 10-ojo dešimtmečio šauktinių amunicijos ir ekipuotės elementai bei kiti būtini daiktai, taip pat muziejaus lankytojas turėjo galimybę pasižvalgyti po stilizuotą stovyklavietės erdvę.

Šių dienų šauktinių tarnybą reprezentavo naujausio modelio uniformos bei kiti ekipuotės ir amunicijos elementai. Taip pat šioje erdvėje buvo pristatytos fotografijos, kuriose užfiksuotas margas ir įvairus šių dienų šauktinių gyvenimas.

Išskirtinis parodos akcentas – kariška palapinė, kurioje galėjo įsikurti visi norintys atsikvėpti. Joje veikė interaktyvus ekranas, kuriame buvo galima išvysti šmaikščius video klipus apie šių dienų šauktinių tarnybą bei kitus informacinius ir reklaminius video.

Norėdami apžiūrėti parodą, spauskite šį ženklą

Norėdami padidinti vaizdą du kartus paspauskite ant virtualios parodos turinio. Atlikite tą patį veiksmą norėdami sumažinti vaizdą.

Apie privalomąją karinę tarnybą:

Nuo seno Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje galiojo privaloma karinė tarnyba, tačiau išimtinai tik karo metu ją vykdė bajorai. Jau nuo XIV a. pabaigos šaukiamoji bajorų kariuomenė tapo svarbiu LDK gynybos ramsčiu, padėjusiu laimėti didžiuosius mūšius, ji išliko iki XVIII a. pabaigos.

Lietuvai 1918 m. vasario 16 d. atkūrus Nepriklausomybę, pradėta svarstyti dėl savos kariuomenės kūrimo bei kitų galimybių ginti besikuriančią valstybę. Laikmečio realijos diktavo sąlygas ir apsunkino kariuomenės kūrimo darbą. Jau Nepriklausomybės kovų metu, nors į kariuomenę stojo savanoriai, kartu buvo vykdomi ir šaukimai, jauni vyrai privalėjo atlikti nustatyto laiko privalomąją tarnybą, tačiau jos pradžia galima laikyti 1919 m. vasario 10 d., kai buvo patvirtintos Kariuomenės šaukiamosios instrukcijos. 1922 m. gegužės 2 d. buvo priimtas „Karo prievolės įstatymas“, kuriame numatytas karo prievolės normos, prievolininkų amžius nuo 22 iki 45 metų. Nuolatinė šaukimo tvarka įsigalėjo 1923 m. ir buvo vykdoma iki 1940 m. Lietuvos okupacijos.

1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę buvo atkurta ir Lietuvos kariuomenė, o su ja kartu pradėta formuoti nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba, kuri 2008 m. buvo panaikinta. Atsižvelgiant į pasikeitusią geopolitinę situaciją ir valstybės saugumui kylančias grėsmes 2015 m. buvo atnaujinta devynių mėnesių trukmės nuolatinė privalomoji karinė tarnyba, kuria siekiama sustiprinti ir pagerinti kariuomenės dalinių užpildymą profesinės karo tarnybos kariais, suformuoti pakankamą kariuomenės parengtąjį rezervą ir užtikrinti tinkamą piliečių pasirengimą ginti savo valstybę.

Visais laikais tarnauti savo šaliai buvo garbė, o vilkėti kario uniformą svajojo kiekvienas jaunuolis. Tarnybą kariuomenėje atlikęs vyras lengviau įsidarbindavo, sustiprėdavo fiziškai, įgaudavo pasitikėjimo, o tarnybos metu patirti nuotykiai ir įspūdžiai ilgam likdavo atmintyje.

Būti kariu reiškia ne tik atlikti pareigą, tai kur kas daugiau. Kareivio kasdienybė pilna iššūkių, neįprastų užduočių ir veiksmo. Nuolat pagalbos ranką ištiesti pasirengę tarnybos draugai tampa tokia stipri komanda, kad jai nėra neįveikiamų užduočių.