Karo muziejaus rinkinius 2019 metais papildė 5783 muziejinės vertybės

Vytauto Didžiojo karo muziejuje saugoma daugiau nei ketvirtis milijono muziejinių vertybių. Tai ginklai, archeologiniai radiniai, nuotraukos, numizmatikos vertybės, istoriniai daiktai, meno vertybės, spauda, karo technika. Rinkinius muziejus pildė nuo pat atidarymo, o 2019-aisiais metais jis praturtėjo net 5783 muziejinėmis vertybėmis. Didžioji dauguma jų – dovanotos, gautos iš fizinių ir juridinių asmenų.

Galima išskirti gen. št. plk. Zenono Gerulaičio giminaitės, gyvenančios Čikagoje, perduotus generolo dokumentus, nuotraukas, laiškus. Tikras muziejaus bičiulis Karinių oro pajėgų vyriausiasis puskarininkis srž. mjr. Alvydas Tamošiūnas visada randa ką nors įdomaus – šį kartą padovanojo NATO pajėgų integravimo vieneto Lietuvoje lakūno kombinezoną, pilotę ir vizitinę kortelę, KOP viršilos Jono Karažo uniformą.

Ats. plk. ltn. Jurij Parfenčik dovanojo savo Karinių oro pajėgų karininko paradinę uniformą (komplektą, 2007–2008 m.). Česlovas Bernatavičius padovanojo atkurtą Lietuvos partizanų bunkerio maketą, kuris papildė muziejaus ekspoziciją.

Pavasarį į Lietuvą atvykęs JAV gyvenantis Kazis Shukis padovanojo savo senelio gen. Kazio Skučo dėžutę cigarams, kuri buvo dovanota generolui išvykstant iš Maskvos, kur jis dirbo 6 metus Lietuvos karo atašė. Su išgraviruotais tuo metu dirbusių užsienio valstybių karo atašė parašais ir dedikacija, jis taip pat padovanojo pypkę, XIX a. ir kišeninį šveicarišką „LONGINES“ firmos laikrodį.

  

Kaip nepasigirti iš Lietuvos kariuomenės gavus lėktuvą An-2, pagamintą Ukrainoje, 1956 m. Jis. eksplotuotas Karinėse oro pajėgose iki 2016 m., dabar papildė Karo technikos ekspoziciją VI –ajame forte.

Kaip ir visą Lietuvą, taip ir muziejų sieja glaudūs ryšiai su Ukraina. Ukrainos ambasadoriaus Lietuvoje Volodymy`o Yatsenkivsky`io viešnagę Karo muziejuje primins padovanotos Ukrainos kariuomenės 95-osios Žitomiro Atskirosios desantinės-šturmo brigados pulkininko leitenanto lauko uniforma (2015–2018 m.) ir ikona „Šv. Mykolas arkangelas“.

Kaunietis Zigmas Maksimovas padovanojo savo tėčio Lietuvos kariuomenės kavalerijos ats. j. ltn. Aleksandro Maksimovo nuotraukas, kuriose užfiksuotos akimirkos iš Karo mokyklos kariūnų aspirantų pratybų, laisvalaikio, kariūnų portretinės nuotraukos.

Tai tik maža dalis 2019 m. gautų muziejinių vertybių. Kadangi visų perdavusių, dovanojusių neįmanoma išvardinti, tariame ačiū visiems prisidėjusiems prie kultūros turtų gausinimo.