Karo muziejaus rinkinius papildė istorinė savanorių vėliava

Šiandien sulaukėme svečių ir lauktuvių iš Klaipėdos!

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-ioji rinktinė Vytauto Didžiojo karo muziejui dovanojo šitokią puikią vėliavą.

Tai yra buvusi Antano Vaišvilos Plungės savanorių kuopos (dabartinė Plungės 303 pėstininkų kuopa) vėliava, kurią, anot pasakojimo, pasiuvo vieno iš kuopos karių mama. Vėliava pradėta naudoti 1991 m.

Antanas Vaišvila gimė 1829 m. Juodeikiuose prie Plungės. Buvęs Plungės dvaro baudžiauninku, nepatenkintu 1861 m. baudžiavos panaikinimo reforma, atsisakė eiti lažą ir valstiečiams aiškino Rusijos caro Aleksandro II manifestą dėl baudžiavos panaikinimo. A. Vaišvila aiškino, kad skirtinė žemė jiems turinti būti atiduota be išpirkų ir prievolių.

Valstiečių išrinktas Plungės valsčiaus viršaičiu, vadovavo Telšių apskrities dvarų valstiečių priešinimuisi (ir ginkluotam) dvarininkams ir vietos valdžiai. 1862 pavasarį su kitais suimtas, kalintas Telšiuose, su šeima ištremtas į Tomsko guberniją.
 
Džiaugiamės ir dėkojame už vertingą muziejaus rinkinių papildymą!