Karo muziejuje atidaryta paroda „Platus miniatiūrų pasaulis“

Vytauto Didžiojo karo muziejuje antradienį atidaryta Tomo Svirupskio paroda „Platus miniatiūrų pasaulis“, atspindinti Antrojo pasaulinio karo įvykius.

 

„Jei patiks bent vienam žmogui, reiškia, kad darbas nenuėjo veltui“, – sako šiuo metu gyvenantis ir kuriantis Londone Tomas Svirupskis, pats jau nebegalintis atsiminti bei suskaičiuoti visų savo sukurtų miniatiūrų, erdvinių maketų, modelių, dioramų.

O prasidėjo visa tai vaikystėje, kai tėvų namuose, atsigulęs ant kilimo, stumdė kareivėlių figūrėles, bandydamas sudėlioti vaizduotėje iškylančias scenas iš perskaitytų knygų. Jau tada skleidėsi erdvinių maketų kūrėjui būdingas bruožas – dėmesys detalėms: kas už ko slepiasi, kokiu atstumu stovi, į kurią pusę atsisukęs, kad šūvis būtų taiklus ir t. t. Laikui bėgant kilimą pakeitė jūros puta, scenos ir jų raiškos priemonės darėsi vis sudėtingesnės, o pomėgis neblėso. Domėjimasis istorija ir karyba nulėmė tai, kad apie 99% darbų vienaip ar kitaip yra susiję su šia tema. Nors, kaip pats autorius sako, jį dar labai traukia seno, apleisto, rūdimis apėjusio, kur nors nuošalėje palikto transporto vaizdinys.

Autoriui labai svarbu tiksliai atskleisti įvykius, faktus ir detales, todėl meninę išmonę pasitelkia tik tokiais atvejais, kai niekur nepavyksta rasti istorinių šaltinių, padedančių atkurti fragmentus. Todėl dauguma jo darbų – labai realistiški. Tačiau kartais, norėdamas paryškinti charakterius ir įvykius, sustiprinti įspūdį, kūrėjas nevengia sarkastiškų, gal net groteskiškų meninės raiškos priemonių, tirštindamas spalvas tarsi hiperbolizuoja tikrovę. T. Svirupskio darbai gyvi, patrauklūs, bet kartu ir informatyvūs.

 Skatinamas kilnaus tikslo kuo daugiau žmonių sudominti istorija, uždegti meile tėvynei ir tikėdamas, kad vaizdinė medžiaga savo patrauklumu pajėgi tai padaryti, autorius per dvidešimt savo darbų  padovanojo Vytauto Didžiojo karo muziejui, kad su jais galėtų susipažinti daugiau žmonių.

Šia mažute parodėle, atspindinčia Antrojo pasaulinio karo įvykius ir baisias jo pasekmes žmonijai, muziejus dėkoja Tomui Svirupskiui ir sveikina su neseniai atšvęstu gimtadieniu.