Karo muziejuje atidaryta paroda „Totoriai – Lietuvos kariai“

Vytauto Didžiojo karo muziejuje atidaryta paroda „Totoriai – Lietuvos kariai“. Šiais metais sukanka 700 metų kai didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas pakvietė kaip sąjungininkus totorių karius į pagalbą kovoje prieš kryžiuočius. Totoriai paliko ryškų pėdsaką Lietuvos ir ypač jos karybos istorijoje, jie sudarė stambius nacionalinius kovinius dalinius, saugojo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienas,  dalyvavo visuose XVI–XVIII a. Abiejų Tautų Respublikos kovose su vidaus ir išorės priešais, XIX a. sukilimuose prieš carinės Rusijos valdžią.

 „Pristatant reikšmingą totorių indėlį į Lietuvos karybos istoriją, svarbu parodyti ne tik jų ištakas, bet detaliau pažvelgti į kelias dalis – dokumentus, kuriuose apžvelgiamos jų turėtos teisės ir privilegijos, ginkluotę, kuri kito nuo lankų ir kardų iki pistoletų, trumpų šautuvų, lenktų kardų ir ilgų iečių bei skirti didesnį dėmesį jų uniformoms. Visa tai apžvelgiama naujausioje muziejaus parodoje, kuria siekiame supažindinti visuomenę su Lietuvos totoriais, viena seniausių etninių grupių, gyvenančių Lietuvoje, bei jų indėliu į Lietuvos valstybės gynybą, todėl naudojami eksponatai, vizualiniai sprendimai ir interaktyvi medžiaga padės pažinti mažai pažįstamą etninę grupę“, – sakė parodos kuratorė Justina Nenortaitė.

„2021 m. yra paskelbti Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais. Šia proga ne viename mieste vyko renginiai visoje Lietuvoje. Kaunas, kuris kitais metais bus Europos kultūros sostinė, yra labai svarbus miestas ir Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metų kontekste. Čia, Kaune, šiandien buvo atidengta atminimo lenta, skirta įvardinti buvusių totorių vartų bokšto ir totorių priemiesčio vietą, Karo muziejuje – atidaryta Lietuvos totoriams skirta paroda“, – sakė Kauno apskrities totorių bendruomenės pirmininkas Kęstutis Zenonas Šafranavičius.

Pirmosios žinios apie Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje gyvenančius totorius siekia dar XIV a., totoriai laikomi viena seniausių etninių mažumų Lietuvoje. Daugiausia totorių į LDK persikėlė XIV a. pab., Vytauto Didžiojo laikais. Lietuvos totoriai sudarė asmeninę Vytauto sargybą, kartu kovojo ir Žalgirio mūšyje. Vytautą totoriai labai gerbė, jį vadino Watad, tai reiškia atrama, palaikančia islamą. XV–XVI a. totorių skaičius Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje nuolat augo. Atvykę į LDK ir eidami karinę tarnybą totoriai gaudavo žemės ir kilmingųjų privilegijas. Totoriai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenėje atliko lengvosios kavalerijos funkciją.

Šiandien Lietuvoje gyvena apie 3000 totorių, nors sovietmečiu dėl pasikeitusių gyvenimo sąlygų šiai bendruomenei grėsė visiška asimiliacija ir  išnykimas. Šiuo metu didžiausios totorių bendruomenės yra Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskrityse.

Parodos partneriai: Kauno apskrities totorių bendruomenė, Lietuvos nacionalinis muziejus.

Parodą galėsite pamatyti iki 2021 m. gruodžio 31 d.