Karo muziejuje – beveik 3000 naujų vertybių

Kaip atsiranda eksponatai?

Muziejui padovanotos ar paties muziejaus įgytos kultūros ir istorinės vertybės, patekusios į muziejininkų rankas, iš karto netampa eksponatais. Visų pirma, tokias vertybes visus metus išsamiai tiria Rinkinių saugojimo ir tyrinėjimo skyriaus darbuotojai. Būsimieji eksponatai yra kruopščiai išmatuojami, fotografuojami ir aprašomi, o muziejaus restauratoriai šiuos eksponatus prižiūri, ir, jeigu reikia, restauruoja – šių tyrinėjimų metu stengiamasi sužinoti kuo daugiau apie to daikto istoriją, jo kelią iki muziejaus. Tokios vertybės yra pristatomos muziejaus Rinkinių komplektavimo komisijai, kuri vertina eksponatų būklę, nustato jo vertę bei vėliau priskiria jiems rinkinį.

Vakar vykusiame Muziejaus rinkinių komplektavimo posėdyje eksponatais tapo beveik 3000 vertybių: Marvelės archeologinių kasinėjimų medžiaga, Kauno mieste Palangos ir Mapų gatvių archeologinių kasinėjimo metu rastos vertybės, Muziejaus mecenato Tomo Svirupskio dovanotos II pasaulinio karo miniatiūros, Lietuvos muziejus globojančios dr. Marinos Kulčinskajos dovanos, istorinės nuotraukos.

Tarp šių ypatingų vertybių buvo ir srž. Stasio Prakapo (1925-2021) nuotraukų komplektas. Žurnalistas, visuomenės veikėjas srž. Stasys Prakapas Antrojo pasaulinio karo metais per prievartą buvo paimtas į kariuomenę – tarnavo Trečiojo reicho liuftvafės (vok. Luftwaffe Vokietijos (iki 1945 m.) ir Vokietijos Federacinės Respublikos karinės oro pajėgos) priešlėktuvinės gynybos daliniuose. Po karo atsidūręs Kanadoje, tarnavo Karališkosios artilerijos kartografijos daliniuose, taip pat aktyviai veikė Kanados lietuvių bendruomenėje. Daugiau apie neeilinį jo gyvenimo kelią galima sužinoti Vytauto Didžiojo karo muziejaus projekte „Pasklidę po pasaulį“.

Nuotraukoje: Stasys Prakapas.