Karo muziejuje pristatoma 1919-1940 m. Nepriklausomybės kovose dalyvavusių Lietuvos karių, šaulių partizanų skaitmeninė bazė

Spalio 27 d. 16 val. Vytauto Didžiojo karo muziejuje, Didžiojoje salėje įvyks renginys „Mūsų savanoriai: Lietuvos Laisvės gynėjų (1919-1940 m.) viešo žinyno pristatymas“. Rengnio metu bus pristatyta Karo muziejaus kriptoje esanti 1919-1940 m. Nepriklausomybės kovose dalyvavusių Lietuvos karių, šaulių partizanų skaitmeninė bazė, kurioje surašyti jų biografiniai duomenys: svarbiausios datos ir likimai. Pristatyme dalyvaus ir pranešimus skaitys Kultūros paveldo centro, Vytauto Didžiojo karo muziejaus bei Lietuvos šaulių sąjungos atstovai, taip pat bus aplankyta muziejuje esanti „Žuvusiųjų už Lietuvos Laisvę“ kripta.

 

Daugiau apie projektą – 1919-1940 m. Nepriklausomybės kovose dalyvavusių Lietuvos karių, šaulių partizanų skaitmeninę bazę:

Skaitmenis žinynas kuriamas įgyvendinant Kultūros paveldo centro projektą „1919-1940 m. žuvusių ir nuo žaizdų, ligų mirusių Lietuvos karių, šaulių, partizanų biografinių duomenų skaitmeninės bazės parengimas ir pateikimas viešajai prieigai“. Šio projekto tikslas – sukaupti, patikslinti ir suklasifikuoti įvairių šaltinių duomenis apie 1918 m. atkurtą Lietuvos valstybę gynusius karius – savanorius, šaulius ir partizanus, jų likimus bei palaidojimo vietas, išsaugoti ir įamžinti jų atminimą ateities kartoms, o sukauptą skaitmeninę duomenų bazę padaryti prieinamą ne tik siauram tyrėjų ratui, bei ir plačiajai visuomenei.

Kultūros paveldo centro kartu su Krašto apsaugos ministerija, Vytauto Didžiojo karo muziejumi ir Lietuvos šaulių sąjunga įgyvendinamas bei LR Vyriausybės kanceliarijos dalinai finansuojamas projektas svariai prisidės prie istorinės atminties puoselėjimo, įamžinant už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę kovojusių asmenų atminimą.

Sukurta 1919-1940 m. žuvusiųjų ir žaizdų, ligų mirusių Lietuvos karių, šaulių partizanų biografinių duomenų skaitmeninė bazė – viešas žinynas bus patalpintas Kultūros paveldo centro internetinėje svetainėje ir Vytauto Didžiojo Karo muziejaus „Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę“ kriptoje bei bus prieinamas viešam naudojimui. Remiantis surinkta ir patikslinta informacija taip pat bus teikiami siūlymai įtraukti į Kultūros vertybių registrą 1919-1940 m. karių, partizanų, šaulių kapus.

Surinktą ir skaitmenizuotą informaciją bus galimą naudoti skatinant pilietines iniciatyvas, įamžinant už valstybės laisvę kovojusių asmenų atminimą, ugdant ir šviečiant jaunąją kartą.