Karo muziejuje bus pristatyta vrš. E. Kuckailio knyga „Išlikę laisvi“

2022 m. balandžio 13 d. (trečiadienis) 16.00 val. Vytauto Didžiojo karo muziejuje (K. Donelaičio g. 64, Kaunas) įvyks laisvės kovų tyrinėtojo vrš. Ernesto Kuckailio knygos „Išlikę laisvi“ pristatymas. Susitikimo metu vrš. E. Kuckailis klausytojus nukels į Antrojo pasaulinio karo Lietuvą bei pateiks negirdėtų istorijų apie knygoje minimus laisvės kovotojus, apie Geležinio Vilko ir Birutės partizanų rinktinių vadų indėlį ginkluotojo pasipriešinimo erdvėje. Knygos pristatymo metu bus galima ne tik įsigyti autoriaus knygų, bet ir išgirsti bardo Romo Naidzinavičiaus atliekamus muzikinius numerius.

Pristatomoje knygoje – neatrasti partizanų likimai

Balandžio 13-osios popietę Karo muziejuje vrš. E. Kuckailis su lankytojais dalinsis savo atradimais ir įžvalgomis apie Lietuvos laisvės kovas, kurias aprašė naujausioje knygoje „Išlikę laisvi“. Knygoje pateikiami pasakojimai apie Lietuvos partizanų kovą už laisvę ir likimą – aptariamas legendinio partizano Juozo Lukšos gyvenimas, pirmojo Geležinio Vilko rinktinės vado Juozo Stravinsko-Kardo, kuopos vado Kazimiero Pinkvartos-Dešinio bei būrio vado Liudviko Dabrišiaus-Kareivio biografija, taip pat dalinamasi istorijomis apie partizanų kapelioną Antaną Ylių-Vilką, kitus Geležinio Vilko ir Birutės rinktinių kovotojus. Autorius knygos pristatymo metu papasakos apie Degimų kautynes, jungtinių partizanų pajėgų dalyvavimą NKVD štabo puolime bei partizanų priesaikos ceremonijoje, keliavimą į Vakarus.

Knygoje pasakojama ne viena netikėta ir liūdnai pasibaigusi partizanų istorija. Pateikiame ištrauką iš knygos „Išlikę laisvi“:

„1945-ųjų pavasaris, Sarginės kaime sukrauti rąstai naujo namo statybai, spintoje kabo dar nedėvėtas austinis melsvas kostiumas. Viskas suplanuota naujam gyvenimo etapui. O jaunikis – būsimas Lietuvos kariuomenės karininkas Liudvikas Dabrišius – partizanų būrio vadas Kareivis. Kartu su aplinkinių kaimų vyrais jis slapstosi miškuose, rėmėjų sodybose, gyvena bunkeriuose, patiria visus partizaniško gyvenimo išbandymus. 1945 m. birželį Klebiškio miške Geležinio Vilko būrio partizanai stoja į kovą su okupantais. Trečiojo skyriaus vadas – Kareivis, Jonas Slavickas-Plutonas, Antanas Banislauskas-Neptūnas, Kazimieras Gudaitis-Maksimas, Juozas Balčiūnas-Baika žūsta. Gelžinio Vilko rinktinės būrio organizatorius Vincas Senavaitis-Žaliavelnis dingsta be žinios. Tai tik viena trumpa istorija, atspindinti daugelio partizaninio karo kovotojų likimus.“

Daugiau apie knygos autorių vrš. E. Kuckailį

Viršila Ernestas Kuckalis – rašytojas ir karys, vienas iš Jėgerio bataliono kūrėjų, laisvės kovų bei jų dalyvių tyrinėtojas. Vrš. E. Kuckailis yra išleidęs 7 autorines knygas apie Lietuvos partizanų gyvenimą ir likimą. Naujausia knyga „Išlikę laisvi” – tai aštuntoji autorinė knyga bei „Pavasarį paukščiai sugrįžta” tęsinys. Knygoje aprašomos Lietuvos laisvės kovų akimirkos, minimos gerai žinomos vietovės ir žmonės, tarp jų – partizanas Juozas Lukša, Geležinio Vilko rinktinės vadas Juozas Stravinskas-Kardas bei būrio organizatorius Vincas Senavaitis-Žaliavelnis ir dar daugelis kitų.

Rašydamas naujausią knygą autorius analizavo istorinius šaltinius, daug dėmesio skyrė kūrinyje minimų kovotojų biografijai, taip pat atliko nuoseklius aprašomų vietovių tyrinėjimus. Vrš. E. Kuckailis pats identifikavo aprašomų kautynių artefaktus, rekonstravo mūšių eigą. Atlikdamas vietovių tyrinėjimus knygos autorius aptiko net du iki tol nefiksuotus partizanų bunkerius ant Jiesios kranto bei Pirmojo pasaulinio karo apkasų sistemą Klebiškio miške.