Karo muziejuje pristatyta Mindaugo Tamošiūno knyga „Nugalėsim arba mirsim. Nepriklausomos Lietuvos husarai“

Vytauto Didžiojo karo muziejuje pirmą kartą pristatyta istoriko Mindaugo Tamošiūno knyga „Nugalėsim arba mirsim. Nepriklausomos Lietuvos husarai“. Tai knyga apie husarų kūrimosi pradžią, jų karštas kovas bolševikų, bermontininkų ir lenkų frontuose ir Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko įsteigimą.

„Šios temos pasirinkimo ištakas galima sieti su mano seneliu, kuris tarnavo Pirmosios Lietuvos Respublikos husarų pulke. Kai buvau mažas vaikas ir istorija dar pernelyg nesidomėjau, kaime užtikau senų nuotraukų albumą, kuris priklausė mano seneliui. Bevartydamas albumo puslapius, pamačiau sudominusias fotografijas, kuriose senelis sėdi ant gražaus balto žirgo. Na ir ta žmogaus ir žirgo kombinacija savaime sukėlė pagarbą, kaip ir kiekvienam kitam ją pamačiusiam. Tai ir buvo viena iš temos pasirinkimo priežasčių. Kalbant apie knygos pavadinimą „Nugalėsim arba mirsim“, tai jis turi seną istoriją ir gerai atspindi husarišką dvasią, kuri ateina iš XVI a. pr., kai dabartinėse Vengrijos žemėse atsiranda pirmieji husarai – raitieji kariai. Per tą kelių šimtų metų gyvavimo laikotarpį, jie būtent ir pasižymėjo greitu, aštriu veikimu. Svarbu ir tai, kad šia knyga siekiau pateikti ne sausą istoriją, kas dažniausiai daroma, kalbant apie dalinius, bet papasakoti istoriją gyvai, taip paverčiant knygos skaitymą ne prievole, o malonumu. Tikiuosi, kad knygos skaitytojas galės susidaryti autentiškesnį vaizdą su nenupoliruota istorija ir tokiu būdu bus pamatyta, kad istorija yra įvairiapusiška“, – sakė knygos autorius M. Tamošiūnas.

Knygoje gyvai, įtraukiamai ir protarpiais šmaikščiai pasakojama apie tarpukario Lietuvos husarus. Iš akių neišleidžiamas husarų vaidmuo atkariaujant Klaipėdos kraštą bei dalyvaujant Lietuvos politikos peripetijose. Sodriai ir gyvai, be nutylėjimų tapomi husarų vadų portretai. Atskleidžiama ir tragiška husarų pulko baigtis 1940 m., pavienių buvusių husarų likimai partizanų gretose. Knyga užbaigiama optimistine gaida – Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko įsteigimu. Šis pulkas tebetęsia tarpukario husarų tradicijas bei perėmė atkurtą husarų pulko vėliavą.

Knygos pristatymo metu buvo galima apžiūrėti ne tik autentiškas nuotraukas, bet ir kazokišką šaškę, karabiną Mauser 98AZ, vokišką kavalerijos pikę, 1-ojo husarų pulko 1931 m. modelio paradinės uniformos rekonstrukciją.