Karo muziejuje vyko dr. Mindaugo Šapokos paskaita „Lietuvos kariuomenė Augusto II laikais”

2019 m. spalio 17 d. Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyko dr. Mindaugo Šapokos paskaita „Lietuvos kariuomenė Augusto II laikais”.

Paskaitoje buvo aptarta Lietuvos kariuomenės raida Augusto II valdymo laikotarpiu, gilintasi į pagrindines kariuomenės problemas ir iššūkius, jos silpnėjimo priežastis. Kariuomenės istorija neatsiejama nuo Lietuvos didžiųjų etmonų, todėl buvo trumpai pristatyta ir tuo metu Lietuvos kariuomenei vadovavusių asmenų veikla. Lietuvos kariuomenės raida šiuo svarbiu Lietuvos istorijai laikotarpiu parodyta Europiniame kontekste.

Apie dr. M. Šapoką

2003–2009 m. M. Šapoka mokėsi Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, 2010–2015 m. Aberdyno universitete (Škotija), kur apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją tema „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vilniaus konfederacijos genezė 1710–1715 metais“. Nuo 2017 m. dirba Lietuvos istorijos institute.