Karo muziejus 100-mečio proga kviečia prisidėti prie projekto „Pasklidę po pasaulį“

Vytauto Didžiojo karo muziejaus projektas – „Pasklidę po pasaulį“ siekia suburti lietuvius, gyvenančius ne tik Lietuvoje. Pagrindinis projekto tikslas – surinkti informaciją apie lietuvių kilmės karius, įvairiais laikais tarnavusius kitų (demokratinių) šalių kariuomenėse. Prie šio projekto muziejus kviečia prisidėti visus turinčius informacijos ir norinčius drauge atkurti Lietuvos kariuomenės istoriją.

„Idėja rinkti informaciją apie mūsų tautiečius karius kilo buvusiam Lietuvos kariuomenės vadui, ambasadoriui, o dabar Seimo nariui atsargos generolui leitenantui Arvydui Pociui. Jo iniciatyva buvo padarytas didelis darbas: surinkta tekstinė ir vaizdinė medžiaga, užmegzti kontaktai su pasaulio lietuvių bendruomene ir Lietuvos kariuomenės išleisti knygos „Laisvės karžygiai“ du tomai, kurie paskatino ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojus prisidėti prie medžiagos apie lietuvių kilmės karius rinkimo. Kilo idėja – muziejaus internetiniame puslapyje sukurti interaktyvų žemėlapį, kuriame kaip mažyčiai žiburiai atsispindėtų lietuvių kilmės karių tarnybos vietos įvairiose pasaulio šalyse, taip gimė ir projekto pavadinimas „Pasklidę po pasaulį“, – sakė projekto rengėja Greta Kučinskaitė, Vytauto Didžiojo karo muziejaus istorikė.

Istorijos audros po įvairias pasaulio šalis išblaškė daugybę jaunų lietuvių – vyrų ir moterų, kurie vykstant karams buvo priversti tarnauti kitų šalių kariuomenėse. Kiti, būdami emigrantai, atrado namus kitose šalyse, kurios jiems suteikė galimybę tarnauti jų kariuomenėse ir ginti tų šalių demokratines vertybes, todėl svarbu susipažinti su šių lietuvių biografijomis.

„Projekto idėjos išgryninimas ir įgyvendinimas truko kelis metus, kadangi reikėjo sukurti lengvai valdomą, aiškią struktūrą turintį virtualų pasaulio žemėlapį bei susisteminti turimą informaciją. Džiaugiamės šį projektą paskelbdami muziejui minint savo 100 metų jubiliejų. Tikimės, kad prie jo prisidės ne tik Lietuvoje gyvenantys žmonės, tačiau ir lietuvių bendruomenės užsienyje. Užmezgėme ryšį su Pasaulio lietuvių bendruomene. Tikime, kad visi kartu galime ne tik papildyti istoriją, bet ir ugdyti pilietišką bei patriotišką visuomenę. Žinodami savo šaknis ir išmanydami istoriją būsime stipresni“, – sakė projekto bendraautorė Dovilė Andrijauskaitė, Vytauto Didžiojo karo muziejaus viešųjų ryšių specialistė.

Projektas tęstinis, informacija bus nuolatos atnaujinama ir pildoma. Visi turintys informacijos, kviečiami rašyti el. paštu: [email protected].