Karo muziejus tęsia NATO interviu projektą

Toliau filmuojame, kalbiname ir tęsiame aktualius Lietuvos istorijai interviu ir, minint Lietuvos narystės NATO 20-metį, fiksuojame Lietuvą į narystę aljanse nuvedusių žmonių prisiminimus.

Ši savaitė buvo produktyvi – nufilmavome penkis interviu.

Pakalbinome Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadą pulkininką Darių Vaicikauską. Pulkininkas savo kelią kariuomenėje pradėjo nuo kario savanorio priesaikos – 1991 m. Alytaus savanorių kuopoje. Vėliau studijavo Karo akademijoje, po kurios karininko kelią pradėjo dalyvaudamas tarptautinėse operacijose Kroatijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje. Lietuvoje pulkininkas patirties įgijo tarnaudamas Gynybos štabe, pėstininkų brigadoje „Geležinis Vilkas“, Lietuvos karo akademijoje bei buvo KASP štabo viršininku. Pulkininkas įvairius karinius kursus yra baigęs užsienyje, dalyvavo ir tarptautinėse operacijose Kosove bei Afganistane.

Kitas mūsų pašnekovas – atsargos pulkininkas Romualdas Petkevičius. Tarnybą Lietuvos kariuomenėje R. Petkevičius pradėjo 1992 m. Per beveik 30 tarnybos metų jis užėmė atsakingas pareigas tiek Lietuvos kariuomenėje, tiek krašto apsaugos ministerijoje. 2000–2003 m. jis vadovavo ministerijos NATO departamentui, kuris buvo atsakingas už sąveiką su Aljanso struktūromis ir pasirengimą įstoti į NATO. 2004 m. buvo paskirtas Lietuvos gynybos atašė JAV ir Kanadoje, nuo 2008 m. tarnavo vyriausiuoju nacionaliniu atstovu NATO vyriausioje vadavietėje SHAPE. Pulkininkas taip pat buvo Lietuvos ryšio karininku NATO vadavietėje SACT. Nuo 2018 m. R.Petkevičius vadovavo NATO energetinio saugumo kompetencijų centrui ir Regioniniam kibernetinės gynybos centrui.

Vygaudas Ušackas, teisininkas, diplomatas, visuomenės ir politinis veikėjas, 2008-2010 m.  Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, taip pat turėjo papasakoti įdomių dalykų apie Lietuvos kelią į NATO. Be kitų diplomatijos pareigų, 1992–1996 m. V. Ušackas buvo Lietuvos Respublikos misijos prie Europos Bendrijos ir NATO patarėjas. 1996–1999 m. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktorius. 1999–2000 m. užsienio reikalų viceministras. 2000–2001 m. vyriausiasis derybų dėl įstojimo į ES derybininkas, ambasadorius ypatingiems pavedimams. 2001–2006 m. LR nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius JAV ir Meksikoje.

Brigados generolas Almantas Leika šiandien vadovauja Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijai. Lietuvos kariuomenėje tarnauja nuo 1991 m. 1996 m. ir 1999 m. dalyvavo NATO operacijose Bosnijoje ir Hercegovinoje.2001–2003 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono vadas. 2003–2004 m. Lietuvos kariuomenės vado padėjėjas. 2004–2006 m. Krašto apsaugos savanorių pajėgų vado pavaduotojas – štabo viršininkas. 2006–2007 m. Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės vadas. 2007–2010 m. Baltijos gynybos koledžo Aukštesniosios vadovybės studijų kurso direktorius. 2010–2011 m. Krašto apsaugos ministerijos Personalo departamento direktorius, nuo 2011 m. gegužės LR KAM pajėgumų ir ginkluotės generalinis direktorius. Nuo 2012 m. liepos 5 d. ėjo Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vado pareigas. 2022 m. rugsėjo 2 d. paskirtas Generolo Jono Žemaičio karo akademijos viršininku.

Vyresnysis seržantas Olegas Magas šiuo metu tarnauja Kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalione. Tarnybą Lietuvos kariuomenėje jis pradėjo 1995 m. ir perėjo įvairias specialybes – šaulys, žvalgų būrio vairuotojas, granatsvaidininkas ir radijo operatorius, paramos ginklų instruktorius, vyresnysis šaulys ir skyriaus vadas, ugnies paramos būrio vado pavaduotojas ir automatinių granatsvaidžių būrio vado pavaduotojas.

Dėkojame ponams už Vytauto Didžiojo karo muziejui skirtą laiką ir prisiminimus.