Karo technikos ekspozicija pasipildė dviem lėktuvais

Karo technikos ekspozicija pasipildė dviem lėktuvais – AN-2 ir naikintuvu SU-7.