Karo technikos rinkinys

Vytauto Didžiojo karo muziejaus Karo technikos rinkinyje saugomos 274 muziejinės vertybės. Tai ratinė ir vikšrinė technika, lėktuvai, kateriai, lengvosios fregatos „Aukštaitis“ jūriniai pabūklai, logistinė ir inžinerinė technika, motociklai, radijo bei laidinio ryšio įranga ir kitos muziejinės vertybės. Absoliuti dauguma šios karinės technikos įvairiais laikotarpiais buvo naudojama Lietuvos kariuomenėje. Didžiąją jos dalį JAV, Švedija, Danija, Lenkija ir kt. šalys neatlygintinai perdavė besikuriančiai Lietuvos kariuomenei, vėlesniu laikotarpiu iš šių šalių buvo nupirkta ir daugiau naudotos technikos.

Įsimintiniausios muziejinės vertybės – 1943–1946 m. Švedijoje gamintas šarvuotis TGBIL M/42 D, kilnojamoji ligoninė DAF V1600 BB, automobilis STAR 660 su įranga duonos produktams gaminti lauko sąlygomis, pėstininkų kovos mašinos M-113, Specialiųjų operacijų pajėgų Afganistane naudotas visureigis Land Rover Defender 110, Lietuvos oro erdvę kontroliavę radijo lokatoriai P-40, PRV-16, lėktuvas AN-2, naikintuvas Su-7, aerodromų gaisriniai automobiliai „Timoney“, lengvasis automobilis „Zaporožec“ – vienas pirmųjų automobilių, pirktų iš Vyriausybės rezervo lėšų Krašto apsaugos reikmėms ir kt.