Karo technikos skyriuje vyksta pratybos „Karo šauklys 2019“

Rugsėjo 17-18 d. Lietuvoje vyksta Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų ryšių vienetų pratybų „Karo šauklys 2019″ etapas, skirtas patikrinti vienetų gebėjimą keistis informacija turimomis mobiliomis (perdislokuojamomis) priemonėmis naudojant civilę infrastruktūrą ir bevielius tinklus karinėms reikmėms. Pirmą kartą pratybos vyksta ir Karo technikos skyriuje.

Teritoriniu principu išsidėstę Sausumos pajėgų ryšių vienetai pratybose treniruojasi vykdyti maskavimo ir operacijų saugumo procedūras, palaikyti ryšį kibernetinės kovos sąlygomis, organizuoti retransliavimą, vykdyti informacijos apsaugą bei kitas nustatytas užduotis. Pratybų metu imituojami įvairūs incidentai, draugiškų padalinių nuostoliai, keičiama sistemų struktūra ir parametrai.

Apie Sausumo pajėgas:

Sausumos pajėgos yra didžiausia Lietuvos kariuomenės dalis, skirta Lietuvos valstybės sausumos teritorijos karinei apsaugai ir gynybai. Sausumos pajėgos plėtojamos pagal NATO standartus didinant operacinį veiksmingumą ir stiprinant gebėjimus veikti kartu su kitomis NATO šalių pajėgomis. Kariai nuolatos tobulina įgūdžius ir gebėjimus kariniuose mokymuose ir pratybose Lietuvoje ir kitose Aljanso šalyse.