Kultūros paso paslaugų pakete – 19 muziejaus edukacinių programų

Vytauto Didžiojo karo muziejus džiaugiasi galėdamas pranešti, kad nuo balandžio 2 d. edukacines programas galėsite užsakyti naudojantis kultūros paso programa! 

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas. Laikomasi nuostatos, kad mokinių kultūrinių įpročių formavimas turi būti nuoseklus ir sisteminis, pritaikant kultūros ir meno paslaugas prie kiekvienos amžiaus grupės poreikių, žinių, galimybių priimti ir suvokti informaciją.

Siekdamas prisijungti prie Lietuvos mokinių švietimo, pilietiškumo, patriotiškumo bei kultūrinio sąmoningumo ugdymo, muziejus į kultūros paso programą pateikė net 22 unikalias, skirtingoms amžiaus grupėms pritaikytas edukacines programas:
1. „Su Vyčiu per istoriją“, skirtą ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1–2 klasių moksleiviams;
2. „Jaunasis karvedys“, skirtą ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 1–5 klasių mokiniams;
3. „Su kryžiumi ir kalaviju“, skirtą 1–4 klasių moksleiviams;
4. „Sudėk pergalę“, skirtą 1–4 klasių mokiniams, neįgaliesiems;
5. „Neįveikiama pilis“, skirtą 1–5 klasių moksleiviams;
6. „Kaip senovėje kariauta“, skirtą ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 1–7 klasių mokiniams;
7. „Karinė paslaptis“, skirtą 1–12 klasių mokiniams;
8. „Karo žirgas“, skirtą 4–12 klasių mokiniams;
9. „Per kovas – į laisvę“, skirtą 5–8 klasių mokiniams;
10. „Karinė operacija: žinių bomba“, skirtą 5–12 klasių mokiniams;
11. „Išgyvenimo pradžiamokslis“, skirtą 5–12 klasių mokiniams;
12. „Lietuva NATO gretose“, skirtą 5–12 klasių mokiniams;
13. „Lituanicos“ skrydis per amžius atminty“, skirtą 5–12 klasių mokiniams;
14. „Paveikslų daktarai“, skirtą 5–12 klasių mokiniams;
15. „Lietuvos karys. Nuo senovės iki dabartinių laikų“, skirtą 5–12 klasių mokiniams;
16. „Karo maršo garsai“, skirtą 6–12 klasių mokiniams, neįgaliesiems (ypač su regos negalia);
17. „Šaltasis karas“, skirtą 6–12 klasių mokiniams;
18. „Nesulaužyti priesaikos“, skirtą 6–12 klasių mokiniams;
19. „Partizanų ginklai“, skirtą 7–12 klasių mokiniams;

Edukacines propgramas galite užsakyti čia.