Kviečiame į virtualią parodą „Pirmieji Abiejų Tautų Respublikos popieriniai pinigai“

Jūs matote Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkiniuose saugomą XVIII a. graviūrą – Vilniaus miesto planą. Jos autorius – garsus Augsburgo grafikų Bodenerių giminės atstovas, dailininkas, kartografas, leidėjas ir graveris Gabriel Bodenehr (1673–1765). Graviūra „WILNA oder WILDA die Haupt-Stadt in LITTHAUEN“ – sumažinta ir supaprastinta garsiojo Georgijaus Brauno Vilniaus vaizdo graviūros „WILNA Lithvaniae metropolis“ (1581) kopija.

Senasis Lietuvos sostinės vaizdas yra tik nedidelė dalis Vytauto Didžiojo karo muziejaus parodos „Pirmieji Abiejų Tautų Respublikos popieriniai pinigai“ eksponatų. Virtualią parodą galite pasižiūrėti LIMIS sistemoje, štai čia

Paroda yra skirta paminėti 230-osioms 1794 m. sukilimo metinėms. Prieš gręsiančią Rusijos imperijos okupaciją nukreipto sukilimo dalyviai siekė atkurti Abiejų Tautų Respublikos savarankiškumą ir tęsti valstybės reformas.

Visgi sukilimo apimtą valstybę ištiko sudėtinga finansinė būklė, todėl 1794 m. birželio 8 d. Aukščiausioji Tautinė Taryba paskelbė įsteigianti iždo bilietus, kurie valstybės teritorijoje turėjo atitikti monetų vertę. Popierinių pinigų išleidimas į apyvartą buvo numatytas kaip laikina priemonė ir planuota 60 milijonų vertės zlotų emisija, kuri turėjo stabilizuoti valstybės finansinę padėtį. Būtent šiuos popierinius zlotus parodoje ir galite apžiūrėti.

Detaliau Vilniaus miesto planą galite apžiūrėti čia: https://www.limis.lt/valuables/e/805446/190000001969054