Kviečiame paminėti 83-ųjų Birželio sukilimo metinių

Prieš 83-ejus metus (1941 m.) iš Kauno radiofono nuskambėjo ir istorija tapo Leono Prapuolenio žodžiai: „Dėmesio! Dėmesio! Kalba Kaunas, nepriklausoma Lietuva! Lietuvos nepriklausomybės atstatymo deklaravimas. Susidariusi Laikinoji vėl naujai atgimstančios Lietuvos vyriausybė šiuo skelbia atstatanti Laisvą ir Nepriklausomą Lietuvos Valstybę.“

1941 m. birželio 22–28 dienomis vykęs sukilimas buvo protesto prieš sovietinę okupaciją, jos represinę teroro politiką išraiška. Sukilimas įrodė, kad lietuvių tauta turi teisę ir gali kovoti dėl valstybingumo ir nepriklausomybės. Nors sukilėlių viltis atkurti Lietuvos nepriklausomybę neišsipildė, tačiau buvo išreikšta tautos valia. Sukilimas tapo įkvėpimo šaltiniu ateities kartoms priešintis ir kovoti už savo teises.

 Birželio 21 d., penktadienį, nuo 12 valandos kviečiame į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį paminėti 83-ųjų Birželio sukilimo metinių.

 MINĖJIMO PROGRAMA:

 12.00 val. – Karinių oro pajėgų orkestro atliekamas himnas

12.03 val. – Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos pakėlimo ceremonija

12.13 val. – Karinių oro pajėgų orkestro atliekama muzika. Gėlių padėjimas prie Laisvės ir  Nežinomo kareivio kapo paminklų

12.20 val. – Laisvės varpo dūžiai

12.23 val. – Istoriko Arvydo Pociūno kalba

12.35 val. – Renginio pabaiga