Paminėtos K. Pyplio-Mažyčio 100-osios gimimo metinės Karo muziejuje

Gegužės 24-ąją Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyko Lietuvos laisvės kovotojo, partizano Kazimiero Pyplio-Mažyčio 100-ųjų gimimo metinių minėjimo renginys. Renginio metu apžvelgtas pasiaukojamas kario gyvenimo kelias, aptarta K. Pyplio kova už laisvę ir nepriklausomybę, veikla Vakaruose. Minėjime daugiau apie Mažytį papasakojo istorikas D. Žygelis, Lietuvos karo akademijos viršininko pavaduotojas plk. ltn. E. Lastauskas, komunikacijos ekspertas A. Paltarokas bei karybos apžvalgininkas, gynybos ir saugumo ekspertas A. Navys.
 
Daugiau apie Kazimierą Pyplį-Mažytį, Audronį:
 
Lietuvos laisvės kovotojas, partizanas Kazimieras Pyplys-Mažytis, Audronis gimė 1923 m. sausio 21-ąją Prienų rajono Pakuonio valsčiaus Kebliškių kaime. K. Pyplys-Mažytis prie partizaninio pasipriešinimo dalyvių gretų Tauro apygardos štabe prisijungė 1945 m. vasarą, jis dalyvavo aštuoniolikoje kautynių, tarp jų ir garsiajame „Blynų baliuje“, buvo keturis kartus sužeistas. Jis netgi buvo paskirtas įgaliotiniu Vakaruose, kuriuose kartu su J. Lukša-Skrajūnu bandė atkurti ryšius su demokratinėmis valstybėmis.