Laisvės varpo medalis-ženklas

JAV lietuviai aktyviai prisidėjo prie Lietuvos valstybės nepriklausomybės pripažinimo ir atkūrimo. 1919 m. išeivių iniciatyva Sent Luiso metalurgijos gamykloje buvo nulietas Lietuvos laisvės simbolis – Laisvės varpas. Pavyzdys paimtas iš JAV Laisvės varpo Filadelfijoje – vieno pagrindinių Amerikos nepriklausomybės simbolių. Lietuviškojo varpo pusėje įrašytas tekstas „O skambink per amžius / vaikams Lietuvos, / kad laisvės nevertas, / kas negina jos.“ Kitoje – „Amerikos lietuvių seimas / Lietuvai, / Chicago, IL.L. birželio 9–11 d, / 1919 m. “ Varpas yra 121,92 cm aukščio ir 91,44 cm pločio, sveria net 454 kg. Įdomu tai, kad buvo nutarta aukojantiems Laisvės varpui mažiau kaip 5 dolerius įteikti bronzinį ženklelį, o daugiau kaip 5 dolerius – specialų Laisvės varpo garbės ženklą-medalį. 1922 m. sausio 13 d. kartu su Laisvės varpu į Lietuvą buvo atgabenti ir 82 bronziniai Laisvės varpo medaliai bei 322 Laisvės varpo bronziniai ženkleliai.

Būtent XX a. 3–4 deš. į muziejaus rinkinius ir pateko Laisvės varpo medalis-ženklas. Bronzinis medalis (matmenys: 42 x 41 mm.) buvo pagamintas 1919–1920 m. kompanijoje „American Badge“, Čikagoje. Medalio averse vaizduojamas Laisvės varpas, kurio centrinėje dalyje – Vytis, o apatinėje dalyje užrašas „O, SKAMBINK PER AMŽIUS / VAIKAMS LIETUVOS / KAD LAISVĖS NEVERTAS / KAS NEGINA JOS.“. Medalio viršuje kilpa, per kurią turėjo būti perveriamas geltonos, žalios ir raudonos spalvų kaspinėlis. Ant kaspinėlio tvirtinama metalinė plokštelė su užrašu „LAISVĖ LIETUVAI / 1919“.

Skambantį Laisvės varpą galite išgirsti ir šiandien Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.