Lietuvos banko 5 litų laikinasis banknotas

Pristatome spalio mėnesio TOP muziejaus vertybę – Lietuvos banko 5 litų laikinąjį banknotą.

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba paskelbė Nepriklausomybės atkūrimo aktą. Jaunos valstybės egzistavimą palaikė Vokietijos suteiktos paskolos, kurios nulėmė Oberosto pinigų įsigalėjimą. 1918 m. balandžio 4 d. Rytų skolinamosios kasos ostmarkių emisija dar labiau susaistė Lietuvos ekonomiką. Dėl įvairių aplinkybių tik 1922 m. rugpjūčio 9 d. priimtas Piniginio vieneto įstatymas, kuriuo remiantis nuspręsta Lietuvoje įvesti nacionalinę valiutą – litą. Pagal naująją pinigų sistemą, litas buvo paremtas auksu. Netrukus prasidėjo nevaldoma ostmarkių (auksinų) infliacija, todėl paskubomis išleista 1922 m. rugsėjo 10 d. laikinųjų litų emisija. Laikinieji banknotai atspausdinti Vokietijoje veikusioje „Offsetdruck von Otto Elsner K-G“ spaustuvėje. Šių banknotų dizaino autorius nežinomas. Banknotai spausdinti ofseto būdu ir blankiomis spalvomis. Taip pat pasižymėjo bloga popieriaus kokybe. Lietuvos bankas pinigines operacijas litais pradėjo 1922 m. spalio 2 d. (pirmadienį). Laikinuosius banknotus pakeitė Čekoslovakijoje ir  Jungtinėje Kalaralystėje spausdinti litų banknotai bei Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvoje nukaltos monetos. Nacionalinės valiutos sukūrimas leido Lietuvai sustiprinti ekonomiką, o laikui bėgant Litas sukūrė stabilios ir tvirtos valiutos įvaizdį.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus numizmatikos rinkinyje saugomas retas Lietuvos banko 5 litų laikinasis banknotas su perforacijos būdu padarytu užrašu „PAVYZDYS“. Emisijos data – 1922 m. rugsėjo 10 d. Matmenys – 65 x 120 mm.

Šį eksponatą muziejus įsigijo 1983 m. iš privataus asmens.