Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų portretai

Vytauto Didžiojo karo muziejaus Meno rinkinyje saugomi Lietuvos valdovų portretai, tapyti žymių tarpukario Lietuvos dailininkų. Išskirtinę kolekciją sudaro daugelio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų portretai, pradedant vieninteliu Lietuvos karaliumi Mindaugu, baigiant paskutiniuoju Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Stanislovu Augustu Poniatovskiu.

Valdovų portretai sukurti XX a. antrajame–trečiajame dešimtmetyje, tautinio atgimimo laikais. Tai buvo viena iš vaizdinių priemonių tautinei dvasiai ir patriotiškumui stiprinti, nuosekliai formuoti tuometinio Karo muziejaus rinkinius. Istorinių asmenybių portretai turėjo atspindėti gilias, kažkada pamirštas tautos šaknis.

Portretai nutapyti laikantis panašios kompozicinės struktūros. Tai išduoda, kad kūriniai buvo užsakyti tuometinio muziejaus vadovo gen. ltn. Vlado Nagevičiaus, kuris aktyviai bendravo su žymiais dailininkais, kviesdavo juos į muziejaus meno kūrinių priėmimo ir vertinimo komisijas. Visi portretai pusiau figūriniai. Valdovai vaizduojami iki pusės, veidu į priekį arba trijų ketvirčių rakursu. Dažnai kunigaikščių veiduose atsispindi rimtis, rečiau –susimąstymas. Individualioms asmenybės būdo savybėms akcentuoti pasitelkiamas fonas – dominuoja vientisas, tamsios spalvos koloritas. Kūriniuose vietomis matomi ryškūs, dinamiški potėpiai atskleidžia impresionistinės manieros užuominas.

Subtilia tapyba išsiskiria Petro Kalpoko sukurti kunigaikščių portretai. Skirtingai nuo kitų autorių kūrinių, pastarieji pasižymi toniniu formos modeliavimu, detalėmis, sujungtomis į vieningą plastinę formą. Jo tapytuose portretuose išryškinti šviesos efektai kuria paslaptingumo įspūdį. Koloritas sodrių ir gilių spalvų. Tuo tarpu, Vlado Didžioko kūriniuose ypač ryški akademinė maniera, tikslus realistinis piešinys, griežta kompozicija. Forma modeliuojama griežta linija. Šio dailininko tapyti portretai mažiau individualizuoti ir psichologiškai turiningi.

Išskirtinė Lietuvos dailės portretų kolekcija atskleidžia asmeninį dailininkų požiūrį į istorines asmenybes, išryškina individualias kūrėjų meistrystės ypatybes. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystė valdovų portretai primena apie sudėtingą ir ilgą Lietuvos valstybės kūrimosi kelią.

Virtualią parodą rasite: https://bit.ly/2Hd012i